Deel uw ideeën over project Waterbloem

Gepubliceerd op 26 november 2020

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Temperaturen stijgen, er zijn periodes van droogte, maar ook periodes met extreme buien. Voor de Natte Natuurparel Waterbloem en omgeving realiseert Waterschap Limburg een watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat er voldoende water beschikbaar is in sloten in droge tijden, bij hevige buien genoeg water afgevoerd kan worden en er altijd schoon (grond)water beschikbaar is voor de natuurgebieden

Wij praten u graag bij

In deze tijden van Corona is het niet mogelijk om informatiebijeenkomsten te organiseren. Daarom
zoeken wij nieuwe manieren om informatie uit de omgeving op te halen. In plaats van een bijeenkomst met een presentatie hebben wij een filmpje gemaakt om u bij te praten over dit project.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën

Waterschap Limburg doet zo’n project niet alleen, we doen dat samen. Wij hebben onze eerste ideeën samengevoegd in een online iReport. Het iReport is een online platform waar u uw wensen en ideeën over dit project met ons kunt delen. Graag horen wij van u of wij inzichten missen en of u aanvullingen heeft op het project.
iReport gebruiken om ideeën te delen Op deze website vindt u  het iReport. Hier kunt u meer informatie vinden over het project. Ook kunt u hier uw inzichten en opmerkingen delen in het tabblad ‘opmerking plaatsen’. Op de website vindt u de uitleg hoe het iReport werkt.

Liever niet digitaal ontmoeten?

Door de actuele coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Voor uw en onze bescherming ontmoeten we elkaar daarom digitaal. Bent u echt niet in de
gelegenheid om online deel te nemen en wilt u wel uw ideeën over dit project delen? Neemt u dan contact op met Jacques Timmermans. Dat kan per mail:  J.Timmermans2@waterschaplimburg.nl.