Bermstuwen geplaatst gemeente Beesel

Gepubliceerd op 2 oktober 2020

Waterschap Limburg heeft negen stuwen geplaatst in bermsloten in de gemeente Beesel. Stuwen houden water langer vast en zijn daarom een effectief middel om verdroging tegen te gaan. De gemeente Beesel heeft een primeur met deze bermstuwen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat er in gemeentelijke bermsloten stuwtjes van het waterschap zijn geplaatst. Har Frenken (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Waterschap Limburg heeft meer dan 3.000 kilometer aan beken en watergangen. Gemeenten hebben een veelvoud aan bermsloten waarvan een deel  afstromend en verdrogend werken. Ook gemeenten, met name in Midden en Noord Limburg, kunnen een bijdrage leveren in de droogtebestrijding. Als waterschap trekken daar graag samen in op.”

Succes boerenstuwen: 200 extra stuwen

Het plaatsen van de bermstuwen in gemeentelijke bermen maakt onderdeel uit van omvangrijke droogtemaatregelen die Waterschap Limburg al jaren neemt. Zo kent Waterschap Limburg een streng beregeningsbeleid waar afspraken aan ten grondslag liggen met de land- en tuinbouwsector. Hierdoor zijn er in het verleden reeds 1500 boerenstuwen in boerensloten geplaatst. Waterschap Limburg heeft de afgelopen jaren samen met de land- en tuinbouw stuwen in de zogenaamde zomerstand gehouden. Dat betekent dat de stuwen hoog zijn gezet, waardoor water langer in de haarvaten van de watersystemen kan blijven staan. Het water heeft dan langer de tijd om in de bodem te infiltreren, wat het herstel van de grondwaterstanden ten goede komt. Mede door het succesvolle stuwen van water als gevolg van een nat begin van het jaar, waren de grondwaterstanden begin dit jaar weer normaal tot goed na twee droge jaren. Waterschap Limburg wilt de komende maanden nog meer stuwen in de haarvaten van het watersysteem plaatsen.

Har Frenken: “De komende maanden willen we niet alleen in gemeentelijke bermsloten stuwen bijplaatsen, ook gaan we samen met de land- en tuinbouw kijken of we nog 200 extra stuwen kunnen plaatsen in boerensloten, waarbij we in eerste instantie focussen op Midden Limburg omdat daar ten opzichte van Noord-Limburg minder stuwen in het systeem staan.”

Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Beesel is enthousiast over de samenwerking met Waterschap Limburg. Wethouder Roelofs van de gemeente Beesel (o.a. openbare werken,  beheer en onderhoud): “Ook als gemeente krijgen we steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Extreme temperaturen en hevige piekbuien vragen om anders denken en handelen, ook als gemeentelijke overheid. Met de hulp van Waterschap Limburg kunnen we op deze manier ook een bijdrage leveren door onze bermsloten te gebruiken om water langer  vast te houden in plaats van af te voeren. En het is natuurlijk extra leuk dat we hierin een primeur hebben als eerste gemeente in Limburg en misschien wel in Nederland. ”

Fotobijschrift: Wethouder Roelofs (gemeente Beesel) en bestuurder Har Frenken (Waterschap Limburg) plaatsen de eerste bermstuw aan de Schansweg in de gemeente Beesel.