Basis gelegd voor realisatie hoogwaterbescherming Roerdelta

Gepubliceerd op 16 juli 2020

De gemeente Roermond en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten en gaan samenwerken aan een goede multifunctionele oplossing voor het versterken en ophogen van de dijken in het plangebied Roerdelta.

In samenwerking met de ontwikkelende partij SDK Vastgoed (VolkerWessels) en ontwerpbureau KCAP wordt een “multifunctionele” dijk gecreëerd in het Roerdelta-gebied. Het is de bedoeling dat op deze dijk gewoond kan gaan worden. Verder is de overeenkomst van belang voor het krijgen van financiering uit het hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarvoor wordt op dit moment al overlegd gevoerd. Gemeente en Waterschap Limburg trekken samen op bij het binnen halen van de financiering en subsidies. “Ik ben heel blij met deze basis voor samenwerking die we nu samen gelegd hebben. Ook op het gebied van het Waterfront gaan we nu volle vaart vooruit” zegt wethouder Angely Waajen.

Jos Teeuwen (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Waterschap Limburg werkt aan veilige dijken voor heel Limburg. Door de hoogwaterbeschermingsopgave van het waterschap en de ontwikkelopgave van de gemeente Roermond aan elkaar te koppelen, kan de dijkverbeteringsopgave ingepast worden in een kwalitatieve omgevingsvisie van de gemeente Roermond”.

Over Roerdelta

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta zal een woningbouw ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven gaan plaats vinden. Het is voor Roermond de laatste kans om de binnenstad en de Maas op een interessante manier met elkaar te kunnen verbinden. De woningbouwopgave,  duurzaamheid, recreatie, waterbescherming en haven zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden om een gepast antwoord te kunnen geven op deze unieke opgave. Het wordt een plek voor de toekomstige bewoners, de Roermondenaren en zijn bezoekers.