Aansluiten oude Geulmeander

Gepubliceerd op 9 maart 2020

Begin maart is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan het herstel van de Oude Geulmeander, in het Geuldal tussen de kernen Gulpen en Wittem aan de N278.

Waterschap Limburg gaat de Oude Geulmeander weer aansluiten op het watersysteem van de Geul, zodat deze passeerbaar wordt voor vissen en bijdraagt aan de uitbreiding van hun leefgebied in het Geuldal. Tevens wordt met het project de waterberging in het Geuldal bovenstrooms Valkenburg aan de Geul geoptimaliseerd. Onder de N278, nabij de komgrens van Gulpen wordt een nieuwe duiker, oftewel een koker die watergangen met elkaar verbindt, aangelegd. Deze koker dient tevens als leegloop van het  inundatiegebied, omdat bij hoge waterafvoeren het gebied tijdelijk onder water komt te staan.  Aannemer van Beers is gestart met het rooien van de bomen en treft de voorbereiding voor de aanleg van aansluiting van de Oude Geulmeander op de Geul.

De werkzaamheden vinden plaats aan de voet van de Gulperberg en langs de N278. De wandelroutes bij de Oude Geularm en de Gulpenerberg zijn gedurende de projectuitvoering niet begaanbaar. De verwachting is dat de uitvoering van het project voor de zomer gereed is.