Wandel of fiets langs de Groote Molenbeek in Horst

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Molenbeek1_klein

De Groote Molenbeek is ongeveer 31,5 km lang en ligt in Noord-Limburg, ten westen van de Maas. Het grootste gedeelte van de Groote Molenbeek is inmiddels heringericht. Een van deze laatste ontbrekende, verbindende trajecten is het traject tussen de Tienrayseweg en de spoorlijn Venlo-Nijmegen; gelegen in de gemeente Horst aan de Maas. Dit traject wordt “A73 Oost” genoemd en is ongeveer 3,6 km lang.

Op vrijdag 24 mei plantten bestuurders een boom ter herinnering aan de uitvoering van het traject Groote Molenbeek A73 Oost. De uitvoering is gestart in november 2018 en heeft als doel de beek klimaatbestendig te maken om wateroverlast en droogte te voorkomen. We hebben stuwen verwijderd zodat de beek weer natuurlijk kan slingeren, vissen vrij kunnen zwemmen en ecologische processen weer op gang komen. Tevens is er een voet- fietspad, parkeerplaats en een kanovoorziening aangelegd.

Intensieve en prettige samenwerking

Arnold Janssen, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “We hebben intensief samengewerkt met alle belanghebbenden en hierdoor zaken voor elkaar gekregen die één partij alleen niet had kunnen uitvoeren. Door verschillende doelstellingen op het gebied van water, natuur, landbouw en recreatie te combineren krijgt de heringerichte beek een meerwaarde voor iedereen.”

De  beekdalbrede aanpak zorgt ervoor dat het water bij piekafvoeren door de nieuwe brede beek kan stromen en in het lager gelegen beekdal veel water kan bergen zonder dat bedrijven, landbouw en burgers hier last van ondervinden. Bij lagen afvoeren van het water kan dit langer vast gehouden  worden door de meandering van de beek en het slim inrichten van hoeveelheid begroeiingen op de oevers en in het beekdal. Op enkele plekken is het beekdal verlaagd om meer water te kunnen bergen en zijn een aantal lager liggende percelen aan de beekdalflanken waar de landbouw zich bevindt opgehoogd. Door deze variatie krijgt de beek een veel vriendelijker uiterlijk, hij mag weer meanderen door het landschap. Hierdoor krijgt de natuur meer ruimte. Langs de beek is een voet-fietspad aangelegd, dat het mogelijk maakt om van Horst naar Tienray te fietsen of lopen middels de onderdoorgang bij de spoorweg. Er is een parkeerplaats aangelegd én recreanten kunnen middels de steiger met een kano in het water. Voor elk wat wils aan de Groote Molenbeek.

De Maasgaard

Groote Molenbeek Horst is één van de 13 projecten die onder het uitvoeringsprogramma De Maasgaard vallen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg (www.maasgaard.info). De partners hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas en in Venray (gezamenlijk benoemd als gebied ‘de Maasgaard’) flink te vergroten.

Molenbeek2_klein

Molenbeek8klein