Natuurlijke en recreatieve verbetering voor Geleenbeek Voerendaal

Gepubliceerd op 20 december 2019

Vrijdagochtend 20 december is het deel van de Geleenbeek in Voerendaal, onderdeel van gebiedsontwikkeling Corio Glana,  feestelijk opgeleverd. Samen met de omliggende landgoedeigenaren, medewerkers en bestuursleden van Waterschap Limburg Arnold Jansen en Josette van Wersch, wethouder Pierre Verbraak van gemeente Voerendaal én de omgeving werd er gewandeld en teruggeblikt op de werkzaamheden. Het gebied is terug gegeven aan de omgeving én de natuur door het onthullen van een valkenkast en bijenhotel.

Positieve invloed op de natuur

Het project Corio Glana is een integrale gebiedsontwikkeling van het dal van de Geleenbeek tussen Heerlen en Geleen. Eén van de highlights betreft de herinrichting van de Geleenbeek ter hoogte van het gebied Cortenbacherveld Noord, in de gemeente Voerendaal. Het gaat over een deel van de Geleenbeek  met een lengte van ongeveer 500 meter, vanaf de snelweg A76, komende door de tunnel vanuit Terworm, tot aan de Putterweg.

De Geleenbeek kan vrij meanderen (slingeren), waarbij de oevers en oeverinrichting zijn opgewaardeerd. Dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg Arnold Jansen: “De werkzaamheden hebben een positieve invloed op de natuur en de natuurwaarden. De Geleenbeek is klimaatrobuust ingericht, de nieuwe oever en de inrichting dragen bij aan het herstel van natuurwaarden en vergroten de kans op verrijking van flora en fauna”.

Verbeteren recreatieve functie van het gebied

Kastelen en hoeve zijn belangrijke cultuurhistorische en recreatieve trekpleisters. Daarom is, gelijktijdig met de herinrichting van de Geleenbeek, de routestructuur verbeterd én de natuur beter beleefbaar gemaakt. Wethouder Pierre Verbraak: “Nu het struinpad is aangesloten op het landgoed Steenenis, kan vanuit dit landgoed het gebied verder worden verkend. Een route die al het moois van Voerendaal biedt verbind: natuur, landschap en de rijke cultuurhistorie met ook nog mogelijkheden voor onze lokale ondernemers.  Ook is er een mooie wandelverbinding ontstaan, die de mogelijkheid biedt vanaf de route langs de Geleenbeek eenvoudig bijvoorbeeld kasteel Puth en/of kasteel Cortenbach aan te doen”.

Historie Corio Glana

Het project Corio Glana is een integrale gebiedsontwikkeling van het dal van de Geleenbeek tussen Heerlen en Geleen. De belangrijkste doelen van Corio Glana zijn:

  • herstel van de Geleenbeek en het benutten van kansen voor natuurontwikkeling;
  • verbeteren van gebruiksmogelijkheden door het aanbrengen van recreatieve routes;
  • verbeteren van de landschappelijke kwaliteit in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie;
  • creëren van toegevoegde waarde voor recreatiebedrijven en de landbouw.

Het project Corio Glana wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Nuth, Schinnen, Voerendaal, Beek, Sittard-Geleen, Waterschap Limburg, Landschapspark De Graven en de Provincie Limburg. Ten behoeve van de uitwerking van de integrale visie hebben deze partijen gezamenlijk 20 aansprekende en kansrijke deelprojecten (highlights) geselecteerd.