Minder overlast bouwverkeer door afdichtende matten voor dijkversterking Neer

Gepubliceerd op 4 november 2019

Bentonietmat1k

Bij de dijkversterking in Neer heeft het waterschap onder andere gekeken hoe piping voorkomen kan worden. Bij piping stroomt water onder de dijk door waardoor zand onder de dijk vandaan uitspoelt. Dit tast de dijk aan. Een maatregel om dit te voorkomen is om aan de buitenkant van de dijk, in het voorland, onder het gras een dikke kleilaag aan te brengen. Maar hiervoor zijn veel grondwerk en transportbewegingen noodzakelijk. In Neer heeft de aannemer in plaats van klei, 1 cm dikke afdichtende bodemmatten met bentonietpoeder in de grond ingebracht. Hierdoor was er geen aan- en afvoer van klei nodig. Dat scheelde zo’n 200 transportwagens.

Nieuwe profiel gereed
Aannemerscombinatie Van den Herik/ Strukton v.o.f. plaatst in totaal 1200 m2 bentonietmatten. Het is de eerste keer dat het waterschap dit voor een dijkversterking toepast. Normaal wordt in het deel voor de dijk ter verbetering grond bijna twee meter diep afgegraven en nieuwe klei aangebracht. Niet in Neer. Daar geeft het werk minder overlast, is het sneller gereed en bovendien goedkoper. De bentonietmat wordt afgedekt met een dikke leeflaag en uiteindelijk komt het gras hierop weer terug. Het product is zeer duurzaam en effecten van de omgeving en het weer hebben geen invloed op de functionaliteit van de matten. Daarbij verliezen ze hun eigenschappen niet.

Innovatie sleutelrol
Kees Dorst, innovatiemanager dijkversterkingen bij Waterschap Limburg, is trekker geweest voor de implementatie van deze toepassing in Nederland. “Een traject van zes jaar nauwe samenwerking met een producent is hier aan vooraf gegaan”, vertelt Dorst. Daarnaast is hij als technisch manager betrokken bij een aantal dijkversterkingsprojecten die het waterschap uitvoert in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Ik bekijk in de brede zin des woords of en hoe innovatieve ontwikkelingen ingezet kunnen worden binnen onze projecten. Doordat ik ook betrokken ben bij HWBP projecten kan ik een mooie samenwerking met dijkversterkingen, die nu in uitvoering zijn (onder programma Maaswerken), tot stand brengen!”, aldus Dorst.

Meer toepassingen met bentonietmatten?
Naast toepassing van bentonietmatten in het voorland van de dijk onderzoekt Waterschap Limburg op dit moment ook de toepassing van de matten op de dijk zelf, als vervanging van de doorgaans toe te passen kleilagen. Zo kunnen dezelfde voordelen van de matten op een grotere schaal worden behaald. Omdat bovendien veel minder klei nodig is en veel minder strikte eisen worden gesteld aan de benodigde grond voor de dijkversterkingen, zijn er veel meer mogelijkheden voor het gebruiken van grond uit het gebied zelf.