Meerjarenbegroting Waterschap Limburg vastgesteld


money-1005476_960_720

Op 27 november heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg de begroting 2020 met een meerderheid van het AB vastgesteld. Deze begroting draagt duidelijk het stempel van de extra investeringen die gedaan moeten worden om Limburg in de toekomst klimaatbestendig te maken.

Om haar taken goed uit te kunnen blijven voeren, heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg een belastingverhoging voorgesteld. In 2020 stijgt de waterschapsbelasting [1] eenmalig met 11,8%. Daarna verwacht Waterschap Limburg een aanzienlijk lagere stijging van de waterschapsbelasting (stapsgewijs met 3,4% (2021), 1,7% (2022) en 1,7% (2023). Uiteraard is een lastenverzwaring nooit een populaire maatregel, maar gezien de opgave die er ligt wel een onvermijdelijke.

[1] Watersysteem en zuiveringsheffing


Zie ook