Inloopbijeenkomst dijktraject Kessel

Gepubliceerd op 18 juni 2019

Kessel_dijk

Op dinsdag 25 juni houden we bij PJP film aan de Beeselseweg 25 in Kessel een inloopbijeenkomst. Vanaf 17.00 tot 20.00 uur is een medewerker van Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen over het uit de Waterwet halen van dijktraject Kessel. Het is een inloopbijeenkomst, u kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

Om het dijktraject uit de waterwet te halen, is het wijzigen van het bestemmingsplan een  volgende stap. Dit is samen met de gemeente Peel en Maas opgepakt. Het bestemmingsplan ligt van 6 juni t/m 17 juli ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Ook heeft het uit de Waterwet halen van het dijktraject gevolgen voor de legger. Dit is de kaart waarop alle keringen staan aangegeven, met de bijbehorende regels van het waterschap. De leggerwijziging ligt ter inzage van 27 juni t/m 7 augustus. U vindt deze tegen die tijd op www.overheid.nl


Hopelijk zien we u op 25 juni!