Inloopavond Keutelbeek

Gepubliceerd op 16 december 2019

Ontkluizing_Keutelbeek_Beek_fase1a

Het technisch ontwerp van de Keutelbeek fase 1b is definitief en het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Beek. Iedereen die kennis wil nemen van het definitief technisch ontwerp is welkom tijdens een inloopavond op dinsdag 14 januari tussen 19:00 en 21:00 uur. Er is tijdens deze inloopavond voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Er kunnen eveneens vragen over het ontwerp bestemmingsplan worden gesteld.

Water Leeft in Beek

Ontwerp bestemmingsplan

De gemeente Beek heeft een ontwerp bestemmingsplan opgesteld op basis van de uitgewerkte plannen van het openmaken van de Keutelbeek. Dit plan ligt vanaf 13 december 2019 tot en met 23 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis en is tijdens kantoortijden te raadplegen. Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vervolg

Het ontwerp en het bestemmingsplan vormen uiteindelijk de basis voor de besluitvorming door de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2020 worden behandeld. Bij een positief besluit kan begonnen worden met alle noodzakelijke vergunningsprocedures, gevolgd door een aanbestedingsprocedure. De uitvoering kan op zijn vroegst eind 2020 beginnen.

Achtergrondinformatie

Lang geleden liep de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, als open en schone beek door de kern van Beek. Vanwege vervuiling door industrie en afvalwater werd het later een soort open riool. Daarom werd de beek door een gesloten leiding geleid, die geleidelijk volledig deel uitmaakte van het gemeentelijk rioolstelsel. Gemeente Beek en Waterschap Limburg hebben jaren geleden het plan opgevat om de Keutelbeek opnieuw in te richten en ontkluizen oftewel ‘openmaken’. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast en worden schoon bron- en regenwater van afvalwater gescheiden. Gemeente en waterschap herstellen de historische waarde van het water en maken de openbare ruimte mooier, zoals in de eerste fase van de beek die in 2013 en 2014 is ‘opengemaakt’ (Gundelfingenstraat, Brugstraat, Achter de Beek).

In fase 1b zal de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder worden aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie (eindpunt fase 1b). In december 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden waarin de voorlopige ontwerpen zijn getoond. Nu liggen de definitieve plannen voor en is er een ontwerp bestemmingsplan.