Grondwaterpeil gestegen maar nog niet op normaal niveau

Gepubliceerd op 2 april 2019

droogte

Zoals iedereen in Limburg de afgelopen weken heeft gemerkt is de maand maart een nattere maand geweest. Er is deze winter in Zuid Limburg zo’n 410 mm en in Noord- en Midden-Limburg zo’n 350 mm regenwater gevallen. Dit is bijna de normale hoeveelheid neerslag voor het winter halfjaar. Toch is de grondwaterstand nog onder normaal.

Hoogwater afgelopen weken

De afgelopen weken heeft het waterschap diverse maatregelen getroffen tegen hoogwater bij de Maas en langs de Roer en andere zijrivieren die hun oorsprong in Duitsland hebben. Zo is een nooddijk bij Vlodrop gemaakt om droge voeten te houden.

Stuwen op zomerpeil houden

De grondwaterstanden zijn nog altijd laag in vergelijking met normaal. De grondwaterstanden zijn op veel plaatsen wel gestegen maar nog onvoldoende om op het normale niveau uit te komen. De komende dagen schijnt de zon weer en wordt ook de temperatuur weer hoger. ‘Om de grondwaterstand de grootst mogelijke kans te geven weer naar normaal te gaan, houden we het liefst zoveel mogelijk water vast. Dit doen we door waar mogelijk met stuwen de waterstand en in de beken hoog te houden. Het betekent ook dat ons advies aan agrariërs nog steeds is om de boerenstuwen en de peilgestuurde drainage op zomerpeil te houden.’ Aldus Har Frenken. ‘Ik heb zelf afgelopen tijd de grote hoeveelheid water uit Duitsland in de Roer gezien, dus ik snap dat het moeilijk te vatten is dat het grondwaterpeil te laag is. Het tekort van vorige zomer was groot en willen we met een gerust hart de komende zomer ingaan, dan moeten we geen druppel water teveel afvoeren.’

Onderzoek naar vroegtijdig verbod op beekonttrekking

Uit de evaluatie droogte 2018 die het Waterschap heeft uitgevoerd kwam naar voren dat het eerder stoppen van wateronttrekkingen uit beken een positief effect op water conserveren en beekecologie kan hebben. Normaal gesproken gaat het waterschap pas over tot een verbod op beekonttrekkingen als de afvoer in beken zeer laag is. Bij wijze van proef onderzoekt het waterschap  of het invoeren van een verbod op beekonttrekkingen zinvol is. Tot die tijd adviseert het waterschap geen water uit beken te onttrekken. Er zijn 401 melders en 295 vergunninghouders die onttrekken uit de beek. Alle melders en vergunninghouders krijgen –indien het waterschap overgaat op het verbod- een brief.