Dijkversterkingen Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd

Gepubliceerd op 25 september 2019

Bergen_dijk_oplevering_4a-erkleind

Op 25 september zijn de dijkversterkingen Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd. De dorpen zijn nu goed beschermd tegen het gevaar voor overstroming en zo houden de inwoners droge voeten bij hoogwater.

Waterschapsbestuurder Jos Teeuwen en wethouder Antoon Splinter van de gemeente Bergen draaiden symbolisch aan een kraan. Teeuwen benadrukte daarbij de gezamenlijke inspanning die iedereen heeft geleverd: “De dijkversterkingen zijn omvangrijk geweest en hebben veel impact gehad op de inwoners. We zijn blij en trots dat ook deze projecten nu nagenoeg zijn afgerond en dat ook de inwoners van deze dorpen veilig zijn voor hoogwater. Het was niet altijd makkelijk, maar door continu in gesprek te blijven, hebben we dit eindresultaat kunnen neerzetten!”

Waaraan is gewerkt?
De dijken rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaan uit een groene kering. Over het algemeen was de bestaande dijk 50 centimeter te laag. Daarnaast bestond de kans dat water onder de dijk zou doorstromen waarbij grond/zand zou worden meegevoerd. Daarom zijn de dijken verhoogd en is buitendijks extra klei in de grond aangebracht. In de Maasstraat was een coupure (opening in de dijk), deze is vervangen door een wegovergang over de dijk. Bij de Kampweg en het evenemententerrein is er een in de grond gevormde (CSM) betonwand geplaatst om stabiliteit te garanderen. Aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterkingsprojecten.

Structuurmatten Afferden uniek
Ter hoogte van Afferden vormt de N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten zijn oevers treedt. Deze dijk was wel op hoogte, maar bestond uit zand en was daardoor niet stabiel genoeg. De eikenbomen aan beide zijden van de Rijksweg zijn blijven staan in het kader van de landschapsvisie Mooi Maasland. Hierdoor was het onmogelijk om een standaard dijkversterking met kleibekleding uit te voeren. Dus is het waterschap op zoek gegaan naar alternatieve oplossing. Door de helling (talud) te verflauwen en te voorzien van structuurmatten is de dijk nu steviger en stabieler gemaakt.

Structuurmatten zijn nog niet veel toegepast binnen dijkversterkingsprojecten. Het primaire doel van de structuurmatten is het realiseren van een erosiebestendig buitentalud zonder dat de bomen worden aangetast. Na het plaatsen zijn de matten gevuld met teelaarde en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. De gevarieerde kruidenrijke grasmat draagt in hoge mate bij aan de erosiebestendigheid en aan biodiversiteit. De diversiteit aan bloeiende plantensoorten heeft een meerwaarde voor insecten, die op hun beurt weer het voedsel vormen voor vogels en andere dieren.

Laatste werkzaamheden
De aannemer voert de komende tijd nog enkele laatste en afrondende werkzaamheden uit, zoals de laatste bestratingen en het gereed maken van de tuinen.