Dijkversterking Mook officieel opgeleverd


Mook_pers5c

Op woensdag 3 juli is dijkversterking Mook officieel opgeleverd. Mook is nu goed beschermd tegen het gevaar voor overstroming en zo houden de inwoners droge voeten bij hoogwater. Samen met de inwoners van Mook, gemeente Mook en Middelaar en andere betrokkenen heeft de officiële oplevering plaatsgevonden aan de kade bij de nieuwe keermuur.

Waterschapsbestuurder Jos Teeuwen en wethouder Geertjan Wienhoven doopten daarbij samen symbolisch de nieuwe keermuur, die zo belangrijk is voor de veiligheid van de dorpelingen. Jos Teeuwen (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg) benadrukte daarbij de gezamenlijke inspanning die iedereen geleverd heeft: “Waterschap Limburg hanteert het motto ‘met de omgeving, voor de omgeving’. De dijkversterking is een omvangrijk project geweest met een grote op de inwoners van Mook. We zijn trots op de samenwerking en betrokkenheid van iedereen en zijn trots op het eindresultaat.”

1825 Meter dijkversterking

Aannemingscombinatie Vissers Ploegmakers B.V. – F.P.H. Ploegmakers B.V. – Van de Wetering Cultuurtechniek B.V. realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg de dijkversterking in Mook. Reeds In 2013 werd gestart met gesprekken met omgeving en een verkenning gedaan. Vijf jaar later zijn twee groene keringen van in totaal 855m, een betonnen keermuur van in totaal 970m, twee te saneren openingen in de waterkering (coupure) en één versterkt/verhoogde coupure gerealiseerd . Na een uitvoering van anderhalf jaar is de 1825 meter tellende dijkversterking nagenoeg klaar.
In het technisch complexe project is intensief met gemeenten en omgeving gesproken. In de bodem is een betonnen (CSM-)wand aangebracht ter versterking van de dijk. Hierop is een nieuwe betonnen keermuur gebouwd die boven de grond van fraai metselwerk is voorzien. Zo past het bij de omgeving, sluit het aan bij de herinrichting van het Raadhuisplein en biedt het de veiligheid die bewoners als directe buur van de Maas nodig hebben. Nabij Maasstaete is ook de groene dijk met klei versterkt. Zo blijft het goed wonen, werken en ontspannen aan de Maas.

Mook_pers1

Impuls voor het gebied

Net zo belangrijk als het project is de afronding ervan. De dijkversterking heeft impact gehad op de inwoners. Jos Teeuwen: “Al met al kijken we terug op een goed verlopen project. Bij het waterschap werken we altijd met de omgeving, voor de omgeving. Dus samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar, de bewoners en onze aannemer heeft een belangrijke rol gespeeld en gezorgd voor een impuls voor het gebied.” De bestuurder realiseerde zich dat uitvoeringswerk voor velen tot grote overlast heeft geleid en bedankte de inwoners voor hun medewerking en geduld. “Het is niet niks om een jaar lang in de achtertuin grote machines te zien draaien. Het is soms lastig om alle wensen op één lijn te krijgen, maar het eindresultaat mag er zijn, het is ons gezamenlijk gelukt. Met de nieuwe keermuur en de groene kering is Mook weer veilig voor toekomst, de opgave waarvoor het waterschap stond.”
Het waterschap heeft veel afgestemd met o.a. de gemeente. Bijvoorbeeld over het bomencompensatieplan en de verbetering van openbare ruimte. De overheden hebben gezamenlijk opgetreden en de schouders eronder gezet om de omgeving een impuls te geven.
Wethouder Geertjan Wienhoven: “Wat je ziet is dat door de samenwerking van veel partijen er een win-win situatie is ontstaan. De omgeving heeft aan kwaliteit en beleving gewonnen voor inwoners en bezoekers van dit gebied en er overheerst tevredenheid over het bereikte resultaat. Zo zie je maar weer, samenwerken kost meer moeite, maar brengt je verder!”

Laatste werkzaamheden

Deze week start de aannemer met de laatste en afrondende werkzaamheden, zoals de laatste bestratingen en het gereed maken van de tuinen.