Waterschap nodigt inwoners uit om online mee te werken aan projecten


Screenshot Kaart Kwistbeek

Vanuit je luie stoel meedenken over water gerelateerde projecten in je eigen buurt; dat kan vanaf vandaag. Waterschap Limburg heeft hiervoor het online platform www.waterschaplimburg.nl/metelkaar gelanceerd.

Op dit moment is de site ingericht met een drietal projecten, behorende tot het klimaatprogramma Water in Balans. Het gaat om Gebied Kwistbeek (gemeente Peel en Maas) en de wateroverlastprojecten in Meerssen en Oirsbeek (gemeente Schinnen). Bij deze projecten roept het waterschap de hulp in van inwoners en ondernemers om mee te denken over geschikte oplossingen of te reageren op voorstellen. Als deze werkwijze in de praktijk positief uitpakt, worden snel meerdere projecten aan de site toegevoegd. Informatie over andere projecten van het waterschap is te vinden op de reguliere website www.waterschaplimburg.nl.

Kennis van inwoners beter benutten

Voor waterschapsbestuurder Josette Van Wersch is deze online mogelijkheid een logische stap. “Het is al lang niet meer zo, dat we onze projecten tot in de puntjes voorbereiden om vervolgens tegen betrokkenen te zeggen: ‘Zo gaan we het doen’. Wanneer je de omgeving in een vroeg stadium betrekt bij de opgave die er ligt, krijg je meer draagvlak voor de uiteindelijk gekozen oplossingen. Dit doen we nu vooral door publieksbijeenkomsten te organiseren. Een online tool is daar een mooie aanvulling op. We hopen dan ook dat veel mensen hieraan gaan meedoen, want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er zelf wonen of werken?”

Ideeën op de kaart zetten

Het project Gebied  Kwistbeek is ingericht samen met de gemeente Peel en Maas. Er is een kaart van het gebied geplaatst, waarop mensen zelf kunnen aangeven of ze ergens een knelpunt ervaren of dat ze juist ergens een kans zien of een idee hebben. “Alle punten die op de kaart gezet zijn, onderzoeken wij verder op haalbaarheid”, zegt Har Frenken, als bestuurder nauw betrokken bij dit project. “Want uiteraard is niet ieder idee haalbaar qua financiën of mogelijkheden ter plekke. Na de analyse kunnen mensen op de site teruglezen met welke suggesties we verder aan de slag gaan, daar kunnen ze dan weer over meedenken.”

Water in Balans

De projecten die nu op de site staan, komen voort uit Water in Balans. Met dit actieprogramma gaat Waterschap Limburg samen met de omgeving aan de slag om knelpunten op het gebied van wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.