Startsein voor planvorming toekomst Gebied Kwistbeek

Gepubliceerd op 1 maart 2018

kwistbeek

Samen met dorpsoverleg Baarlo en Dörperoverleg Helden organiseerden Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas op 28 februari een bijeenkomst over het gebied Kwistbeek. Tijdens deze creatieve bijeenkomst zijn ideeën en belemmeringen opgehaald en kwaliteiten in kaart gebracht. Dit is de eerste stap naar het realiseren van een gezamenlijk omgevingsplan.

Gebied Kwistbeek

Een beekdal met nog meer kansen! De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente en waterschap pakken samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied.

Water én een aantrekkelijke omgeving

De Kwistbeek is de blauwe ader door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. De afgelopen jaren heeft hevige regelval regelmatig gezorgd voor wateroverlast in Baarlo. Om dit te voorkomen moeten er de komende jaren maatregelen worden genomen. De bergbezinkbassins aan de Stogger zijn een eerste grote en belangrijke stap in de goede richting.

Bestuurder Waterschap Limburg Har Frenken: “maar we willen ook verder kijken dan alleen de wateroverlast. Alles staat met elkaar in verbinding en kun je niet los van elkaar zien. Als we alleen de focus leggen op water doen de we de rest van de omgeving te kort.”

Ontdekken

Samen ontdekken waar de knelpunten en de kansen liggen leidt tot een gedragen Omgevingsplan voor de toekomst. Wat speelt er in het gebied, welke ontwikkelingen komen er op ons af,  waar liggen nog meer kansen en hoe zien de inwoners, ondernemers en de gebruikers de toekomst van Gebied Kwistbeek. Dit zijn belangrijke vragen waar we mee aan de slag gaan. Alle inbreng wordt gebundeld in een omgevingsplan en is de basis voor de keuzes die gemaakt gaan worden op korte en lange termijn.

Hoe doen we dit?

Inwoners, ondernemers en gebruikers bepalen mee hoe het proces verloopt. Zij kennen het gebied het beste en weten waar de behoeften liggen. Op 28 februari is de eerste stap gezet tijdens de interactieve bijeenkomst in Baarlo.

Interactieve webpagina

Speciaal voor Gebied Kwistbeek wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een interactieve webpagina. Deze komt een binnen een week online. Op deze pagina kan iedereen meedoen, de ingebrachte ideeën en wensen zien en de vorderingen lezen. Ook degenen die niet bij de bijeenkomsten aanwezig waren krijgen zo de gelegenheid om hun ideeën op de kaart te zetten. Gebied Kwistbeek is tevens benoemd tot een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans.