Start werkzaamheden project kasteel Etzenrade

Gepubliceerd op 14 december 2018

Etzenrade2

Om stil te staan bij de start van de werkzaamheden, werd op dinsdag 11 december door burgemeester Wolfs (gemeente Onderbanken), Michel Bouts (Waterschap Limburg), Kelly Regterschot (IBA Parkstad), Eduard Habets (Natuurmonumenten), kunstenaar Sjra Schoffelen en de heer Spiertz het bouwbord bij kasteel Etzenrade officieel onthuld.

Aansluitend presenteerde Sjra Schoffelen zijn ontwerp voor het kunstwerk dat een prominente plek krijgt in het gebied: een ruim 20 meter brede en vier meter hoge kasteelpoort, gemaakt uit staal.
Daarnaast werd een aantal overeenkomsten (grondruil, erfpacht) tussen de gemeente, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, de bewoners van Kasteel Etzenrade en de omliggende woning getekend.

Monumentaal Etzenrade

Tegenwoordig is het monumentale pand, het Etzenraderhuuske, beeldbepalend voor Etzenrade. Het Etzenraderhuuske is naar alle waarschijnlijkheid de overgebleven kasteelhoeve van het voormalig kasteel Etzenrade dat voor de 18e eeuw is afgebroken. Het kasteel stond in een moerassig gebied ten zuiden van de Rode Beek en was omgeven door grachten.
De historische grachten worden weer zichtbaar gemaakt. Zij gaan, naast een educatieve en toeristische functie, een waterbergende functie vervullen. De archeologische vondsten worden ter plekke op een bijzondere wijze – als 3D-print - ‘geëtaleerd’. Het landschap wordt
vormgegeven door de beroemde landschaps- en tuinarchitect Piet Oudolf in samenwerking met LOLA Landscape Architects en Deltavormgroep. Piet Oudolf is onder andere bekend van de High Line in New York.

Natuurontwikkeling

Dit project vormt onderdeel van een grotere inspanning om de Rode Beek ecologisch en recreatief op te waarderen, wateroverlast te voorkomen en natuurontwikkeling te laten plaatsvinden. Onlangs zijn de werkzaamheden gestart om de waterbuffer te kunnen realiseren en het gebied verder in te richten en te ontwikkelen. In het voorjaar van 2019 is het project gereed en toegankelijk voor bezoekers.