Start herinrichting Geleenbeekdal Sittard

Gepubliceerd op 2 maart 2018

Onthulling projectbord bij Ophovenerhof Sittard

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en de Schwienswei in Sittard. Op 1 maart vond in de Ophovenerhof een bestuurlijke starthandeling plaats voor de eerste fase van het project, van de Middenweg tot aan de Agricolastraat. Onderdeel van de werkzaamheden zijn onder meer de herinrichting van 1,5 kilometer Geleenbeek om wateroverlast en droogteschade te voorkomen, restauratie van een deel van het Rijksmonumentaal Stadspark, hoogwaterbescherming bij de Ophovener Molen en het herstel van de molenvijver en de aanleg van 2 vispassages en 5 km wandel- en fietspaden met 5 bruggen in een natuurgebied van 6 ha.

Josette van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “Bij het voorbereiden van het project is uitvoerig overlegd met diverse partijen. Projecten worden zoveel mogelijk bedacht, uitgevoerd én beheerd samen met de omgeving. Omwonenden en andere geïnteresseerden worden nog uitvoerig geïnformeerd via een informatiebijeenkomst en een informatiecentrum in de Ophovenerhof. Daarna worden pas de definitieve ontwerpen gemaakt en ter inzage gelegd. De schop gaat waarschijnlijk in september de grond in.”

Gedeputeerde Daan Prevoo over de ontwikkelingen in het Geleenbeekdal: “Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. Lokale wateroverlast gaan we de komende jaren daardoor veel vaker meemaken dan in het verleden. Ook de overlast door lange periodes van droogte mogen we niet vergeten. Daarom is het goed dat we hier een stap kunnen zetten in het bestrijden van die overlast én het op een open en aantrekkelijke manier ontwikkelen van het gebied. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we het evenwicht bewaren tussen waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatbestendigheid.”

De volgende maatregelen staan op de planning:

  • herinrichting 1,5 km Geleenbeek
  • restauratie deel van Rijksmonumentaal Stadspark
  • aanleg 2 vispassages
  • hoogwaterbescherming Ophovener Molen
  • herstel molenvijver
  • realisatie van 6 ha landschapspark en natuur
  • aanleg 5 km wandel- en fietspaden met 5 bruggen
  • aanleg rioolwaterberging

Ontwikkeling Geleenbeekdal

Wethouder voor stedelijke ontwikkeling Noël Lebens legt uit wat de maatregelen betekenen: “door dit project uit te voeren krijgt de beek weer de ruimte om door een natuurlijk landschap te meanderen, waarin plaats is voor mens, water, dier en plant. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk, aaneengesloten blauwgroen lint in een sterk verstedelijkte omgeving.” De Geleenbeek stroomt van Heerlen via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Sittard, Nieuwstad richting Stevensweert waar hij onder de naam 'Oude Maas' uitstroomt in de Maas. Het Geleenbeekdal tussen Heerlen en Sittard is de afgelopen jaren onder de naam Corio Glana ingrijpend veranderd.

Gerealiseerd

Binnen de gemeente Sittard-Geleen zijn de deeltrajecten Sint Jansgeleen-Biesenhof, Beekstraat-Lintjesweg in Munstergeleen en het traject Lintjesweg-Middenweg al uitgevoerd. Het doel van dit deel van het herinrichtingproject in Sittard is om een voor mens en dier aantrekkelijk landschap te realiseren waarin de Geleenbeek haar natuurlijke loop terug krijgt. Zo wordt de waterkwaliteit verbeterd en tegelijkertijd de bergingscapaciteit van het beekdal vergroot zodat er minder kans is op wateroverlast én droogteschade in het centrum van Sittard. De visie is omschreven in het rapport Zitterd Climate Proof en de eerste uitvoeringsfase (Middenweg tot aan de Agricolastraat) is in overleg met belanghebbenden nader uitgewerkt.

Uitvoering

De herinrichtingwerkzaamheden starten naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar. Het Corio Glana project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.