Positieve energie na presentatie gebiedspilot Eckeltsebeek

Gepubliceerd op 9 maart 2018

bijeenkomst eckelsebeek

Op 7 maart j.l. hebben Waterschap Limburg en de streek bij golfbaan Bleijenbeek in Afferden gezamenlijk de diverse maatregelen besproken die moeten leiden naar een klimaatbestendige Eckeltsebeek. De gepresenteerde maatregelen zijn positief ontvangen.

Samen met adviesbureau SWECO zijn modellen opgesteld en doorgerekend die de knelpunten  in het stroomgebied van de Eckeltsebeek in kaart brengen. Vervolgens zijn ook diverse maatregelen doorgerekend. Deze maatregelen zijn gepresenteerd en uitgebreid besproken: welke maatregelen werken wel, en welke niet?  Zo werden maatregelen als het profiel aanpassen, onderhoud aanpassen en enkele kunstwerken aanpassen voorgesteld om het systeem voor de toekomst klimaat robuust te maken. Maar, ook nieuwe concepten zoals dynamisch maaien werden geïntroduceerd. Over het algemeen waren de aanwezigen positief. Bestuurslid Water van de LLTB Theo Scheurs: “Ik houd een positief gevoel over aan deze laatste bijeenkomst. Er is goed geluisterd naar de bevindingen uit de praktijk en deze zijn nu ook terug te vinden in de computermodellen. We kunnen nu gaan werken aan de oplossingen. Iedereen doet zijn best om er weer een goed functionerende beek van te maken en ik hoop dat we er dit jaar in slagen om hierin een flinke stap te maken.”

Alhoewel deze bijeenkomst een goede basis vormt, is er nog een weg te gaan om de Eckeltsebeek daadwerkelijk aan te passen aan het veranderende klimaat. Har Frenken: “Wij zetten nu de volgende stap naar de tekentafel en gaan aan de slag met het opzetten van een mogelijk maatregelenpakket. Natuurlijk doen we dit wederom samen met de omgeving, waardoor wij op korte termijn weer bijeen komen. We willen voor de zomervakantie samen met de omgeving een plan klaar hebben. Daarbij is onze ambitie om eind dit jaar zelfs de uitvoering te starten!”

De Eckeltsebeek is een van de gebiedspilots binnen  Water in Balans. In dit actieprogramma van Waterschap Limburg worden samen met de omgeving problemen door wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aangepakt.