Limburgse proef zonder lood vissen krijgt nationaal navolging

Gepubliceerd op 23 mei 2018

lood

Jaarlijks komt via de sportvisserij naar schatting 524.000 kilo lood in het water terecht en dat is schadelijk voor mensen en dieren. De waterschappen, Sportvisserij Nederland, drie ministeries, Natuurmonumenten en de Vereniging voor dierbenodigdheden tekenden gisteren-22 mei- een Green Deal op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die daaraan een einde maakt. Het doel is dat het gebruik van lood in de sportvisserij binnen drie jaar met minstens 30% te vermindert en vóór 2027 helemaal  stopt.

Joke Kersten, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg: “Wij waren als waterschap vorig jaar betrokken bij de eerste grootschalige demonstratie van loodvrij vissen in Nederland. Toen startte de Visbeheer Commissie Roerdal (VBC) in samenwerking met Waterschap Limburg en Modified Materials een succesvolle proef met loodvrij vissen in de Limburgse Roer. Ik ben blij dat dit nu nationaal navolging krijgt in de vorm van deze Green Deal.”

Lood wordt gebruikt als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven en komt, door verlies, in het milieu terecht. Lood wordt door vrijwel iedere sportvisser gebruikt omdat het veel positieve eigenschappen bezit: het is makkelijk toepasbaar, goedkoop, heeft een hoog soortelijk gewicht en is makkelijk zelf te verwerken. Het gebruik van lood in de sportvisserij leidt ertoe dat er jaarlijks naar schatting 54 ton lood in het zoete oppervlaktewater terecht komt en jaarlijks 470 ton in zee- en kustwater. Dit lood hoort niet thuis in het milieu, het is gevaarlijk voor mens en dier.

Schadelijk

Lood verontreinigt water waardoor de normen voor waterkwaliteit overschreden worden. Om dit te voorkomen is beëindiging van het gebruik van lood noodzakelijk. Naast een bron van vervuiling voor het milieu brengt het gebruik van lood ook directe gezondheidsrisico’s met zich mee. Met name wanneer sportvissers zelf lood verwerken om vislood te maken, komen daarbij slak en giftige dampen vrij die kunnen worden ingeademd en die als zeer fijn loodstof binnen enkele tientallen meters neerslaan.

Draagvlak

De problematiek wordt in Nederland breed onderkend en onderschreven. Dit mag blijken uit de onderstaande partijen die deelnemen in de Green Deal: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Unie van Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, brancheorganisatie Dibevo en Sportvisserij Nederland. De Green Deal geldt voor de Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren, zee en kustwateren.

Tussendoel

Om het doelstelling van de Green Deal (helemaal stoppen met lood vóór 2027) snel te bereiken is een tussendoel geformuleerd: in 2021 moet het loodgebruik in de sportvisserij minstens  30% verminderd zijn.

Verder is afgesproken dat het lood in ieder geval niet vervangen mag worden door andere verontreinigend product zoals zware metalen die het milieu of de volksgezondheid belasten.

Tenslotte zetten Dibevo en Sportvisserij Nederland zich in om te zorgen dat er voldoende geschikte, aantrekkelijke en duurzame alternatieven voor lood beschikbaar zijn om te kunnen gebruiken in de sportvisserij. Zij brengen deze alternatieven bovendien actief onder de aandacht van de gebruiker en stimuleren het gebruik ervan. Daarnaast richt de aanpak zich op een omslag in de retailketen, die ertoe strekt dat deze keten zelf bekend wordt met alternatieve producten voor lood, kennis opdoet om zijn clientèle te kunnen adviseren en die alternatieven ruim beschikbaar stelt.

Green Deal

Met het landelijke instrument Green Deal kunnen initiatiefnemers in de samenleving afspraken maken met overheden en andere organisaties om zich voor hun initiatief in te zetten. Naast onderzoek en kennis delen, hebben Green Deals tot doel om innovatie te bevorderen door het wegnemen van financiële, juridische of planologische barrières. Na de ondertekening gaan de partners met elkaar aan de slag om alle ambities uit te werken in plannen en maatregelen.

greendeal
Peter Munters (Min VWS), Jan Busstra (Min I&W), Ingrid ter Woorst (Unie van Waterschappen), Joop Bongers (Sportvisserij NL), Frans van Zijderveld (Vereniging Natuurmonumenten), Marjolijn Sonnema (Min LNV DG), Henk van Houwelingen (Landelijke Organisatie Dibevo).