Landelijke politiek heeft oog voor wateroverlastproblemen Meerssen

Gepubliceerd op 6 december 2018

Wateroverlast mei 2018

Waterschap Limburg rekent erop dat er vanuit de regering extra geld komt voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in Meerssen. Na de aandacht die er van de Minister zelf al is geweest, is dinsdag een motie met een ruime meerderheid aangenomen waarin Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) de regering verzoekt oog te hebben voor concrete waterprojecten rondom en in Meerssen om zo schade voor bewoners en ondernemers te verlichten.

Voor de jaren 2019 en 2020 komt er vanuit de regering twee keer tien miljoen euro beschikbaar voor klimaatadaptatie en het voorkomen van schade daarvan. Dat geld krijgt verschillende bestemmingen. Vijf projecten in Nederland met een hoge urgentie, kunnen gezamenlijk rekenen op circa tien miljoen euro. Begin 2019 bepaalt de regering of Meerssen inderdaad op extra financiering kan rekenen.

Waardering

Waterschap Limburg rekent erop dat Meerssen bij deze vijf projecten zit. Dijkgraaf Patrick van der Broeck is blij met de landelijke aandacht voor Meerssen: “Minister Van Nieuwenhuizen verdient zeker waardering voor haar inzet, zeker wanneer je beseft dat we van nul euro voor klimaatadaptatie in het regeerakkoord nu op driehonderd miljoen in het bestuursakkoord staan. En met haar persoonlijke bezoek aan Meerssen heeft ze laten zien dat ze de problemen daar serieus neemt. Nu moeten we doorpakken.”

Urgentie

“Er zijn natuurlijk veel goede projecten in Nederland en ook in Limburg zijn er meerdere knelpunten als het gaat om wateroverlast” zegt bestuurder Josette Van Wersch. “In Meerssen zijn de problemen extra urgent omdat de veiligheid van inwoners in gevaar kan komen. Het is mooi dat nu ook de Tweede Kamer die aandacht voor Meerssen weet vast te houden. Dat is een hart onder de riem voor de mensen die er wonen.”

Werkbezoeken

Wethouder Paul Sanders: "Ik ben blij dat deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat wij - en met name ook de getroffen bewoners en ondernemers - tijdens de werkbezoeken duidelijk voor het voetlicht hebben gebracht hoe nijpend de wateroverlast in onze gemeente is. Ik dank de minister en Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Chantal Nijkerken-De Haan dat zij Meerssen duidelijk op het vizier hebben gebracht van de Tweede Kamerleden! En we hopen natuurlijk dat we begin 2019 kunnen rekenen op een substantiële bijdrage."

Nieuwe problemen door klimaatverandering

Ook voor andere knelpunten in Limburg werkt het waterschap aan het verkrijgen van extra financiering voor het aanpakken van problemen door wateroverlast, droogte en hitte.  “De klimaatverandering plaatst inwoners, bedrijven en overheden voor nieuwe problemen. Problemen die wij niet alleen kunnen oplossen. Daarom blijven wij ons inzetten voor extra ondersteuning door het rijk”, aldus Josette Van Wersch.