Inwoners voorzichtig positief over noodmaatregelen tegen wateroverlast in Meerssen


JT Inloopavond in Meerssen 0985

Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg voerden afgelopen dinsdag 28 augustus tijdens de inloopavond goede gesprekken met ruim dertig inwoners van Meerssen en Ulestraten.

Namens de gemeente was wethouder Paul Sanders aanwezig en namens Waterschap Limburg lid van het dagelijks bestuur Josette Van Wersch. Onderwerp van gesprek waren de noodmaatregelen tegen wateroverlast die medio september zullen worden uitgevoerd op plekken waar dat al gemakkelijk en snel mogelijk is.

De inwoners uit Meerssen waren overwegend positief over de noodmaatregelen en blij dat eindelijk de schop de grond in gaat. De bewoners van Ulestraten en de Beekerweg waren wat kritischer over de noodmaatregelen omdat die nog niet veel effect hebben op de wateroverlast daar. De maatregelen zijn een eerste stap om alvast 6000 m3 water te bergen op gronden van Waterschap Limburg, gemeente Meerssen, WML en Staatsbosbeheer. Inmiddels zijn ook al  de voorbereidingen gestart voor de structurele maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de buffercapaciteit met 90.000 m3 water.