Inwoners zelf aan de slag met wateroverlast bij publieksbijeenkomsten Meerssen & Oirsbeek


123

Afgelopen week heeft de vierde publieksbijeenkomst in zowel Meerssen (10 december) als Oirsbeek (17 december) plaatsgevonden. Deze publieksbijeenkomsten stonden, naast de laatste stand van zaken, vooral in het teken van het zelf nemen van maatregelen tegen wateroverlast.

Tijdens de bijeenkomsten konden belangstellenden inspiratie opdoen door voorbeelden van buren te bestuderen, filmpjes over schadebeperking te bekijken of door de gloednieuwe maquette met voorbeeldtuinen te bewonderen.

Ook was er ruim de tijd om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Waterschap Limburg, wethouder Paul Sanders, wethouder Jeannette Quadvlieg en bestuurslid van Waterschap Limburg Josette Van Wersch. De nieuwe opzet van de avond waarbij er meer ruimte was voor interactie, werd positief ontvangen.

1234

Bestuurslid Josette Van Wersch: “bij de vorige publieksbijeenkomsten hebben we beloofd om voor het eind van het jaar terug te komen met de laatste stand van zaken. Daarnaast hebben we  in de samenwerkingsovereenkomsten afgesproken om inwoners aan te moedigen om zelf maatregelen te nemen tegen de wateroverlast. Daardoor leek ons deze opzet van de avond, waarbij we onze vier knoppen met maatregelen afzonderlijk toelichten, het meest geschikt. Het is mooi om te zien dat de omgeving zelf voorbeelden aandraagt. Het moge duidelijk zijn dat deze streek zeer betrokken is bij het aanpakken van de wateroverlast!”