Inloopbijeenkomsten NRD voor 4 dijktrajecten

Gepubliceerd op 14 maart 2018

Thorn_Wessem_dijk16a_GerPeeters

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Voor de dijktrajecten Well, Arcen, Thorn – Wessem en Baarlo – Hout-Blerick onderzoeken we naast een dijkversterking ook een dijkverlegging. Voor die dijktrajecten stellen we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op.

Wat is een NRD?

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een eerste stap in de mileueffectrapportage. In een NRD staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Het geeft inzicht in de achtergronden en nut en noodzaak van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn.

Inloopbijeenkomsten

Vanaf 15 maart 2018 liggen de NRD’s van drie dijktrajecten ter inzage. De NRD voor Baarlo – Hout-Blerick ligt vanaf 29 maart ter inzage. Tijdens inloopbijeenkomsten kunt u de NRD’s inzien en hierover vragen stellen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • NRD MER Arcen: Maandag 26 maart van 16.00 tot 20.00 uur bij Hotel Arcen, Raadhuisplein 6, Arcen
 • NRD MER Thorn – Wessem: Dinsdag 27 maart van 16.00 tot 20.00 uur bij De Grote Hegge, Waterstraat 9, Thorn
 • NRD MER Well: Woensdag 28 maart van 16.00 tot 20.00 uur bij De Buun, Kasteellaan 25, Well
 • NRD MER Baarlo – Hout-Blerick: Dinsdag 3 april van 16.00 tot 20.00 uur bij Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a, Baarlo

De inloopbijeenkomsten zijn ingericht als een informatiemarkt. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

NRD inkijken op locaties

Voor dijktrajecten Arcen, Thorn - Wessem en Well:
Van 15 maart t/m 11 april 2018 kunt u de NRD inkijken op de volgende locaties:

 • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht
 • het gemeentekantoor van Venlo, voor dijktraject Arcen
 • het gemeentekantoor van Bergen, voor dijktraject Well
 • het gemeentekantoor Maasgouw, voor dijktraject Thorn – Wessem
 • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

Voor dijktraject Baarlo – Hout-Blerick:
Van 29 maart t/m 25 april 2018 kunt u de NRD inkijken op de volgende locaties:

 • het gemeentekantoor van Venlo
 • het gemeentekantoor Peel en Maas
 • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

NRD digitaal inkijken

Als u de NRD liever vanuit huis wilt bekijken, kan dat ook. Waterschap Limburg heeft de NRD’s op haar website gezet. Zie de links hiervan rechts.

De NRD Baarlo – Hout-Blerick is beschikbaar vanaf 29 maart 2018.

Aanvulling op de NRD

Het kan zijn dat u bij het lezen van de NRD nog iets wilt aanvullen. U kunt dan een zienswijze indienen, waarbij u aangeeft wat er naar uw mening (extra) moet worden onderzocht. Het gaat expliciet niet om het indienen van een beroep. Graag u in uw reactie duidelijk aangeven over welk dijktraject het gaat en over welk hoofdstuk, paragraaf of bijlage uw opmerking gaat.

Voor Arcen, Thorn - Wessem en Well stuurt u uw reactie t/m 11 april 2018 schriftelijk aan:

- Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de heer J.L. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan (tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl) of de heer M. Brauers , tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Voor Baarlo – Hout-Blerick stuurt u uw reactie t/m 25 april schriftelijk aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo, t.a.v. mevrouw C. Janssen; of

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen, t.a.v. de heer L. van Doesum.

- Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Venlo, telefoonnummer 14077 en de gemeente Peel en Maas, telefoonnummer 077 - 3066666.