Inloopbijeenkomst NRD Baarlo - Hout-Blerick

Gepubliceerd op 30 maart 2018

Baarlo_dijk1_GerPeeters (Breedbeeld)

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Voor de dijktrajecten Arcen, Baarlo – Hout-Blerick, Thorn – Wessem en Well onderzoeken we naast een dijkversterking ook een dijkverlegging. Voor die dijktrajecten stellen we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op.

Wat is een NRD?

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een eerste stap in de milieueffectrapportage. In een NRD staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Het geeft inzicht in de achtergronden en nut en noodzaak van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn.

Inloopbijeenkomst

Mocht u vragen hebben over de NRD, de alternatieven, de procedure of over het indienen van een zienswijze dan kunt u terecht op de inloopbijeenkomst voor de NRD MER Baarlo – Hout-Blerick.

Deze wordt georganiseerd op dinsdag 3 april van 16.00 tot 20.00 uur bij Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a, Baarlo.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Vanuit het waterschap en de gemeenten Venlo en Peel en Maas zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt ook hulp van een onafhankelijke notulist krijgen bij het opstellen van een zienswijze.

De inloopbijeenkomsten van Arcen, Thorn – Wessem en Well zijn inmiddels geweest. Als u nog vragen over heeft over de NRD, dan kunt u mailen naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

NRD inkijken op locaties

Voor dijktrajecten Arcen, Thorn - Wessem en Well kunt u van 15 maart t/m 11 april 2018 de NRD inkijken op de volgende locaties:
• het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht
• het gemeentekantoor van Venlo, voor dijktraject Arcen
• het gemeentekantoor van Bergen, voor dijktraject Well
• het gemeentekantoor Maasgouw, voor dijktraject Thorn – Wessem
• Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

Voor dijktraject Baarlo – Hout-Blerick kunt u van 29 maart t/m 25 april 2018 de NRD inkijken op de volgende locaties:
• het gemeentekantoor van Venlo
• het gemeentekantoor Peel en Maas
• Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

NRD digitaal inkijken

Als u de NRD liever vanuit huis wilt bekijken, dan kan dat ook. Waterschap Limburg heeft de NRD’s op haar website gezet. De kaarten die in de NRD’s staan en ook op de inloopbijeenkomsten zijn getoond, vindt u hier ook.
- Arcen
- Baarlo - Hout-Blerick
- Thorn -Wessem
- Well

Aanvulling op de NRD

Het kan zijn dat u bij het lezen van de NRD nog iets wilt aanvullen. U kunt dan een zienswijze indienen, waarbij u aangeeft wat er naar uw mening (extra) moet worden onderzocht. Het gaat expliciet niet om het indienen van een beroep. Graag u in uw reactie duidelijk aangeven over welk dijktraject het gaat en over welk hoofdstuk, paragraaf of bijlage uw opmerking gaat.

Voor Arcen, Thorn - Wessem en Well stuurt u uw reactie t/m 11 april 2018 schriftelijk aan:
- Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de heer J.L. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan (tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl) of de heer M. Brauers , tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Voor Baarlo – Hout-Blerick stuurt u uw reactie t/m 25 april schriftelijk aan:
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo, t.a.v. mevrouw C. Janssen; of
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen, t.a.v. de heer L. van Doesum.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van:
- de gemeente Venlo, telefoonnummer 14077;
- de gemeente Peel en Maas, telefoonnummer 077 - 3066666.