Inloopbijeenkomst dinsdag 27 november dijkversterking Arcen

Gepubliceerd op 22 november 2018

Arcen_2

Op dinsdag 27 november 2018 houden we in Hotel Arcen aan de Raadhuisplein 6 in Arcen een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.00 tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Venlo en het Rijk aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen.

Waterschap Limburg onderzoekt, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking en -verlegging Arcen. ln de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van 7 november jl. zijn mogelijke alternatieven voorgelegd. Graag informeren wij u over deze alternatieven, de effecten en de uitkomst van de Stuurgroep.  Wij vinden het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte bent en we zijn benieuwd naar mogelijke reacties.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt en is vanaf 19.00 tot 21.00 uur. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

Vragen? Op www.waterschaplímburg.nl/dijkversterking  kunt u meer algemene informatie vinden over onze dijkversterkingsprojecten. U kunt ook mailen naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.