Inloopbijeenkomst donderdag 22 november dijkversterking Thorn - Wessem


Thorn_Info_II_GerPeeters_12 (Breedbeeld)

Op donderdag 22 november 2018 houden we in De Grote Hegge aan de Waterstraat 9 in Thorn een inloopbijeenkomst. Vanaf 16.00 tot 20.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Maasgouw en het Rijk aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen.

Waterschap Limburg onderzoekt, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Thorn – Wessem. In het project wordt ook bekeken wat de mogelijkheden zijn voor beekherstel en of eventueel de problemen met de waterhuishouding kunnen worden aangepakt. Voor het landelijk gebied tussen Thorn en Wessem wordt daarnaast in opdracht van het Rijk onderzocht of dit gebied behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties.

ln de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van 7 november jl. zijn mogelijke alternatieven voorgelegd. Wij vinden het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte bent en we zijn benieuwd naar mogelijke reacties. De planning is dat de Stuurgroep in het voorjaar 2019 een voorstel formuleert voor een voorkeursalternatief.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt en is vanaf 16.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

Data bijeenkomsten

Ook voor de andere dijkversterkingsprojecten organiseren we inloopbijeenkomsten. Hieronder vindt u alvast de data van deze bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.00 uur.

  • Arcen, dinsdag 27 november in Hotel Arcen aan Raadhuisplein 6
  • Well, maandag 3 december in De Buun aan Kasteellaan 25
  • Baarlo – Hout-Blerick, maandag 10 december in Raodhoas aan Antoniusplein 2 in Blerick
  • Heel, dinsdag 11 december in Don Bosco aan de Monseigneur Savelbergweg 100.

Voor de dijktrajecten Beesel, Belfeld en Nieuw Bergen vinden de inloopbijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2019 plaats. Informatie hierover volgt later.