Inloopbijeenkomst 3 december dijkversterking en Groene Rivier Well

Gepubliceerd op 28 november 2018

Well_Info_II_GerPeeters_20_klein

Op maandag 3 december 2018 houden we in De Buun aan Kasteellaan 25 een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.00 tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Bergen en Rijkswaterstaat aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen.

Waterschap Limburg onderzoekt, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Well. Hierbij wordt ook gekeken naar de inzet van een Groene Rivier en wat de mogelijkheden zijn voor beekherstel.
In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van 7 november jl. zijn mogelijke alternatieven voorgelegd en daarover heeft de stuurgroep een eerste bestuurlijke voorkeur uitgesproken.
Wij vinden het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte bent en we zijn benieuwd naar mogelijke reacties. De planning is dat de Stuurgroep in het voorjaar 2019 een voorstel formuleert voor een voorkeursalternatief.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt en is vanaf 19.00 tot 21.00 uur. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.