Hulp Rijk essentieel bij aanpak gevolgen klimaatverandering

Gepubliceerd op 19 september 2018

Stedelijke wateroverlast (Breedbeeld)

Vorig jaar bij de presentatie van de rijksbegroting gaf Waterschap Limburg al aan dat de hulp van het  Rijk noodzakelijk was bij de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering. Een jaar later hebben we allemaal  kunnen zien en voelen op welke manier die gevolgen zich hebben gemanifesteerd; zware wateroverlast met modderstromen en zelfs drijvende auto’s in het zuiden van de provincie Limburg. Vlak daarna een ongekende periode van hitte en droogte met alle gevolgen van dien.

Zoals voorspeld loopt de schade van deze extremen in de vele miljoenen en leidt het ook tot desastreuze  ecologische problemen. Tot en met donderdag loopt het recordaantal officiële warme dagen in 2018 (>20 graden) verder op naar 120! Het zijn records die we eigenlijk helemaal niet willen hebben, omdat ze zo verstrekkend zijn in de uitwerking op onze leefomgeving en welvaart.

Maar feit is dat de klimaatverandering plaatsvindt en ook de komende jaren zich in Limburg zal manifesteren. Door het unieke karakter van Limburg worden de knelpunten uitvergroot. De zandbodems zijn extra gevoelig voor droogte, de geografische ligging geeft warmere zomers dan in de rest van Nederland  en het reliëf vergroot de problemen bij wateroverlast.

Daar zullen we ons meer  op moeten aanpassen. Met name de gemeenten Meerssen, Schinnen en Valkenburg werden de afgelopen jaren flink getroffen door wateroverlast, terwijl het noorden van de provincie weer meer last had van de droogte en de steden van de hitte. Niet alleen de gemeenten en het waterschap hebben hier een taak, maar ook de inwoners, terreinbeheerders en de land- en tuinbouw werken actief mee aan een oplossing. Daarvoor zullen er middelen vrij moeten komen vanuit het Rijk om die aanpassingen en oplossingen (klimaatadaptatie) te realiseren.

Daarnaast is ook de waterkwaliteit nog lang niet op orde, als gevolg van toestroming van verontreinigende stoffen en incidentele lozingen zoals recent in de Geul . Een intensievere aanpak dan tot nog toe, en met alle betrokken partijen, is dringend nodig.

“De aanpak van wateroverlast, droogte  en waterverontreiniging  duldt geen uitstel. De samenleving staat onder druk, de emotionele impact op de mensen in de getroffen gebieden is groot, bedrijven worden tot aan de afgrond gebracht en plaatselijk is zelfs de veiligheid in het geding”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck.

Patrick van der Broeck; “We zijn blij met het belang dat het Rijk vandaag uitsprak ten aanzien van de klimaatverandering. We zijn momenteel bezig met voorbereidingen voor de aanpak hiervan, maar zien dat er meer nodig is om deze gevolgen goed het hoofd te kunnen bieden. We rekenen er dan ook op dat het Rijk ons en onze partners door middel van financiële steun helpt deze enorme opgave tot een goed einde te brengen.”