Explosievenonderzoek Rode Beek Susteren

Gepubliceerd op 19 maart 2018

Rode beek

Binnenkort start Waterschap Limburg met een explosievenonderzoek ter voorbereiding op de herinrichting van de Rode Beek in Susteren.

De werkzaamheden bevinden zich tussen Bij de Molen en de instroom in de Vloedgraaf. Om dit explosievenonderzoek uit te kunnen voeren, dienen eerst ca. 50 bomen gerooid te worden. Deze bomen bevinden zich aan de linkeroever van de Rode Beek, (zie onderstaande situatietekening) en staan momenteel op de plek waar de toekomstige, verlegde beek zal gaan stromen. De vergunning voor de kapwerkzaamheden is inmiddels onherroepelijk.  De kapwerkzaamheden zullen rondom 21 maart van start gaan en duren ca. 1 week. De bomenkap en explosievenonderzoek worden nu alvast uitgevoerd, zodat na de zomervakantie meteen gestart kan worden met de uitvoering van de herinrichting.

Situatietekening

Uitvoering herinrichting Rode Beek

Naar verwachting start Waterschap Limburg na de zomervakantie met het daadwerkelijk herinrichten  van de Rode Beek. De beek wordt onder andere meanderend gemaakt, er wordt een kade aangelegd en het (water)bergend vermogen wordt vergroot.

Herplant

Nadat de uitvoering helemaal gereed is, worden een vergelijkbaar aantal bomen teruggeplaatst in de nieuwe situatie.