Dijkversterking Lottum/Grubbenvorst bijna gereed; 60 Bomen geplant ter compensatie

Gepubliceerd op 28 november 2018

IMG_0495

Ter compensatie van de dijkversterking Lottum/Grubbenvorst hebben bestuurders Rein Dupont van Waterschap Limburg en wethouder Eric Beurskens van gemeente Horst a/d Maas 60 bomen geplant aan de Opperdonkseweg in Lottum. Zij werden daarbij geholpen door de kinderen uit groep 6/7 van Basisschool De Bottel. Zij schreven een wens op de bijbehorende boompalen.

Impuls voor het gebied

Net zo belangrijk als het project is de afronding ervan. De dijkverzwaring heeft  impact gehad op de dorpen Grubbenvorst en Lottum. Waterschapsbestuurder Rein Dupont: “Al met al kijken we terug op een goed verlopen project. Bij het waterschap werken we altijd met de omgeving, voor de omgeving. Dus samenwerking met de gemeente, de dorpsraad Lottum en onze aannemer heeft een belangrijke rol gespeeld en gezorgd voor een impuls voor het gebied.”

Zo is de gracht rondom de pastorie opgeknapt/hersteld en is er een goede extra parkeerplaats aangelegd. Aansluitend hierop wordt er een ‘ommetje’ aangelegd waardoor men over de dijk naar de Maas kan lopen en het gebeid maximaal kan beleven. Verder wordt bekeken of er nog een blotevoetenpad/ educatie terrein kan worden aangelegd in samenwerking met gemeente, Stichting Landschap Horst aan de Maas, particulieren en het bedrijf Fluitekruid.

Prachtig totaalplan

De compensatie van bomen heeft nu al plaatsgevonden in Lottum. Compensatie van bomen in Grubbenvorst vindt later nog plaats, in overleg met de dorpsraad van Grubbenvorst. Wethouder Beurkens: “Als gemeente hebben we samen met het waterschap een goede afspraak gemaakt over de compensatie voor de bomen die verdwenen zijn door de dijkversterking. In Lottum  worden binnen het bestek van de dijkaanleg 14 bomen gecompenseerd. Dit kunnen we nu met ruim 60 bomen uitbreiden door verkregen gelden van het waterschap. Samen met de dorpsraad en een door de dorpsraad ingehuurde externe adviseur hebben we bekeken waar we de compensatie het beste konden aanbrengen en dat heeft een prachtig totaal plan opgeleverd. Doordat de dorpsraad heel veel arbeid zelf verricht, kan er een veelvoud aan jonge aanplant terugkomen.“

Samen meer bereiken

De inwoners van Lottum zijn dus ook zelf aan de slag gegaan voor het project. De dorpsraad heeft bijvoorbeeld goed gebruik gemaakt van het project Maasgaard. Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’. Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Alles oppakken

Herman van de Pasch van dorpsraad Lottum: “Als je dan toch bezig bent, dan gaan we ook maar alles oppakken. Vanuit Maasgaard is de omgeving bij het veer opgeknapt en een strandje gerealiseerd. Daarnaast wordt het Rozenhofpad opgewaardeerd en krijgt de Rozenhof een uitbreiding.  Als laatste gaan we samen in het voorjaar nieuw meubilair plaatsen langs de maasoever.”

De laatste werkzaamheden worden nu verricht. We kunnen zeggen dat uiteindelijk dijkversterking Lottum een verbetering voor het gehele dorp is geworden!

De laatste stand van zaken vindt u via de BouwApp (via Play Store of  App Store). Via de zoekfunctie komt u bij de informatie over ‘Dijkversterking Grubbenvorst – Lottum’.

Waarom dijkversterking Lottum/Grubbenvorst?

Aannemerscombinatie Ploegam- Dura Vermeer  realiseert in opdracht van Waterschap Limburg dijkversterking Lottum/Grubbenvorst. Omdat de bestaande dijken niet stevig en hoog genoeg zijn, zijn deze afgegraven en opnieuw weer opgebouwd,  onder andere met grond en klei. Daarop is een toplaag gekomen die wordt ingezaaid met gras. Vanaf het maaiveld is de dijk dan tussen 2 en 2,5 meter hoog. Dat is zo’n 50 tot 70 cm hoger voor de ingreep.

Waaraan is gewerkt?

De nieuwe dijk in Lottum is 1200 meter lang. De Opperdonkseweg, Veerweg en Kerboschlaan zijn in de nieuwe situatie over de nieuwe dijk aangelegd.  Tussen de Opperdonkseweg en de Veerweg komt er een fietspad op de dijk. In Grubbenvorst heeft de dijk een lengte van 900 meter. De dijk begint bij de hoge gronden bij Grubbenhove en sluit aan de andere kant aan op de hoge gronden bij de Doolingsbeemden. Op drie plaatsen gaat de weg straks over de dijk heen: bij de Venloseweg, de Kerkstraat en de Dorpsstraat.

Verrassende uitkomsten uit onderzoek

Er is voor de werkzaamheden veel onderzoek verricht;  een archeologisch proefsleuvenonderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven, het beschermen en evt. aanpassen van kabels en leidingen en ecologisch onderzoek. Zo zijn er resten van een nederzettingsterrein uit de Vroege Middeleeuwen ontdekt ter hoogte van de Veerweg in Lottum. In het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven zijn Duitse en Engelse brisantgranaten en staartstukken gevonden in verschillende groottes. De EOD heeft deze destijds op een speciale ‘spring’locatie tot ontploffing gebracht.

IMG_0515

IMG_0491