Bouwstenen voor water en klimaat

Gepubliceerd op 20 september 2018

Bouwstenen voor water

Op 20 september overhandigde Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg samen met Paul Sanders, voorzitter van Waterpanel Noord de eerste exemplaren van Bouwstenen voor water en klimaat aan wethouders Ruimte van gemeenten in Noord-Limburg. Het boekwerk bevat handvatten voor het integreren van de thema’s water en klimaat in omgevingsvisies van gemeenten. De waterparters willen met deze handreiking bereiken dat water en klimaat voldoende aandacht krijgen bij nieuwe ruimtelijke plannen.

Het boekwerk bevat bouwstenen op de thema's: natuurlijk water, passende bescherming, schoon water en voldoende water. Per thema staan duidelijke doelstellingen vermeld en is aangegeven hoe het thema een goede plek kan krijgen in omgevingsvisies van gemeenten. Bovendien staat per thema aangegeven wat de relatie is met andere gemeentelijke beleidsthema’s.  De bouwstenen zijn het begin. Uiteindelijk moeten ze leiden tot maatwerk per gemeente.

Inspireren

Dijkgraaf Patrick van der Broeck: “Met deze bouwstenen hopen we plannenmakers bij gemeenten te inspireren om water te zien als een oplossing voor verschillende uitdagingen. Als je water een plek geeft in ruimtelijke plannen, verbeter je niet alleen de natuurlijke waarden, je creëert ook verkoeling in warme zomers, bijvoorbeeld in stedelijke gebieden waar steeds meer sprake is van hittestress. Daarnaast draagt water natuurlijk bij aan een mooie en gezonde leefomgeving. Ik kijk met interesse uit naar de omgevingsvisies van gemeenten en hoop én verwacht dat de wethouders zich als ambassadeurs zullen inzetten om water en klimaat een prominente plek te geven in hun ruimtelijke plannen”.

Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Gemeenten stellen omgevingsvisies op om een goede invulling aan de nieuwe wet te kunnen geven en waarmee  zij een strategische visie voor de lange termijn beschrijven. Met de Bouwstenen voor water en klimaat helpen de waterpartners in Limburg de gemeenten op weg om deze thema’s goed te integreren in de omgevingsvisies.

Samen

De Bouwstenen voor Water en Klimaat zijn een initiatief van Waterpanel Noord, een samenwerking van Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en Provincie Limburg.