Bomen en struiken langs de Geul in Valkenburg

Gepubliceerd op 9 november 2018

Geleenbeek Heerlen 2

Zaterdag 10 november gaan vrijwilligers van de Visstand Beheer Commissie (VBC) Geul en Zijbeken bomen en struiken planten over een traject van 300 meter langs de Geul, bij Kasteel Oost in Valkenburg.

De begroeiing moet in de toekomst afkalving van de oever van de Geul voorkomen en draagt ook bij aan de verbetering van de visstand en de waterkwaliteit. Waterschap Limburg financiert de aanplant en materialen en Natuurmomenten verzorgt de afrastering. Deze actie is een eerste stap in de uitvoering van een plan van Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, VBC Geul en Zijbeken en Waterschap Limburg om in totaal 50 procent van de oevers van de Geul aan te planten.

Beschermen paaiplaatsen bijzondere vissen

De oevers van de Geul zijn instabiel en kalven snel af. Dat komt omdat de beek slingert en er nu weinig begroeiing langs de Geul staat. Door het afkalven, verzanden grindbanken in de beek. Bijzondere beekvissen, zoals de zalm, beekforel en de beekprik, gebruiken deze grindbanken juist als paaiplaats. Door de aanplant wordt de oever stabieler en zullen grindbanken minder snel verzanden. Dit komt de visstand ten goede.

Schaduw beter voor leven in de beek

Begroeiing zorgt ook voor meer schaduw op de beek. Hierdoor stijgt de watertemperatuur minder snel. Ook dit is bijzonder goed voor alle levende organismen in de beek. Uiteindelijk is de inplant van groen een belangrijke stap om te komen tot natuurlijk ingerichte beken in Limburg.