Advies Commissie m.e.r. 4 dijktrajecten gereed

Gepubliceerd op 29 mei 2018

Thorn_Wessem_dijk16a_GerPeeters

Welke informatie moet het milieueffectrapport bevatten? Die vraag stelden we de Commissie m.e.r. bij de start van de m.e.r.-procedure naar de dijktrajecten Arcen, Baarlo – Hout-Blerick, Thorn – Wessem en Well. Op deze locaties werken we aan plannen voor het versterken en verleggen van dijken langs de Maas. De adviezen van de Commissie zijn openbaar en vindt u rechts bij de downloads op deze pagina.

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die bij wet is ingesteld. De Commissie adviseert overheden over de kwaliteit van milieu-informatie. Het is niet verplicht om een advies aan de Commissie m.e.r. te vragen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid hebben we samen met het bevoegd gezag hiervoor gekozen. Voor de dijktrajecten Arcen, Thorn – Wessem en Well is het bevoegd gezag de Provincie Limburg. Voor dijktraject Baarlo – Hout-Blerick zijn de gemeenten Venlo en Peel en Maas het bevoegd gezag. Samen zit Waterschap Limburg met deze overheden in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei.

Het versterken en verleggen van dijken heeft impact op de omgeving en het milieu. Dit proces doorlopen we zorgvuldig met intensieve betrokkenheid van mensen uit de omgeving. Het vragen om advies bij de Commissie over de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD) past in dit proces. De Commissie stuurt haar adviezen naar de Provincie Limburg en beide gemeenten. Zij kunnen dit advies vervolgens in hun adviezen naar het waterschap opnemen. Wij ontvangen naar verwachting medio juni deze adviezen.
Meer informatie over de Commissie m.e.r. vindt u op de website.