Aanpak Geuldal stap vooruit dankzij fietsverbinding Parkstad-Heuvelland

Gepubliceerd op 23 maart 2018

mailfoto 01

Er is een mooie stap vooruit gezet naar het klimaatbestendig maken van het Geuldal. Vijf partijen hebben met een samenwerkingsovereenkomst naar elkaar toe uitgesproken zich in te zetten voor het uitwerken van plannen voor een fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. De watermaatregelen in deze plannen leveren een  bijdrage aan het meer klimaatbestendig maken van het Geuldal en de kern Wylre .

Het gezamenlijk doel van de samenwerkingsovereenkomst is om een veilige fietsverbinding tussen Parkstad en het Heuvelland voor woon- werk én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. Er wordt in eerste instantie een integraal plan ontworpen en de grondverwerving wordt opgestart.

Kansen voor het Waterschap

“De aanleg van de  fietsverbinding is een ideale gelegenheid om tegelijk de wateroverlastknelpunten in het gebied aan te pakken”, zegt Josette Van Wersch, bestuurslid Waterschap Limburg. ”Juist om dit soort knelpuntgebieden klimaatbestendig te maken, hebben we het actieprogramma Water in Balans opgezet. Een van die knelpuntgebieden is het Geuldal, waar het gebied waarin  de fietsverbinding ligt. Het Geuldal is een buitengewoon grote opgave: enorme hoeveelheden aan water moet geborgen worden om het gebied klimaatbestendig te maken. De watermaatregelen die in het gebied gecombineerd met deze fietsverbinding worden gerealiseerd kunnen daar substantieel aan bijdragen.”

Betrokken partijen

Vijf partijen hebben vandaag een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst: de gemeente Voerendaal, gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Heerlen, Waterschap Limburg en Provincie Limburg.

Volgende stap

De fietsverbinding bestaat uit twee trajecten: van Etenaken naar Ubachsberg en van Ubachsberg naar Heerlen. Voordat de ontwikkeling van de fietsverbinding wordt opgestart, stellen de partijen gezamenlijk een ontwerp- en grondverwervingsplan op. Dit vormt de basis voor een bestuurlijk besluit dat moet aangeven of het plan in uitvoering gaat of niet. De komende tijd gaan de partijen samen aan de slag om  de plannen concreet uit te werken.

Water in Balans

De aanpak van de wateroverlastknelpunten in het Geuldal en Wylre maken deel uit van Water in Balans. In dit actieprogramma gaat Waterschap Limburg samen met de omgeving aan de slag om problemen door wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken.

Foto: Al Rekko