Waterschap Limburg wil Peelkanaal voorbereiden op meer wateraan- en afvoer

Gepubliceerd op 12 januari 2024

WhatsApp Image 2023-07-27 at 16.37.32 (Breedbeeld)

Op de grens van Limburg en Noord-Brabant ligt de watergang Peelkanaal. Deze watergang loopt van de Deurneseweg (De Halte) in Griendtsveen tot aan het afleidingskanaal (Vredepaal). Binnen het project Peelkanalen bereiden we ons voor op een verhoogde waterdoorvoer en betere waterafvoer in de toekomst. Het Peelkanaal is op dit moment niet robuust genoeg tijdens extreem droge of natte periodes. Ook is de structuur van de beek nu niet veilig tijdens (werk)situaties. Het waterschap wil deze problemen oplossen en zorgen voor een robuust Peelkanaal.

Oevers stabiliseren

De huidige taluds van het Peelkanaal zijn de afgelopen tijd zeer steil en instabiel geworden. Dit komt door verschillende factoren zoals beveractiviteiten, peilschommelingen en bewerking van akkers tot aan de insteek. Om hoge structurele kosten te vermijden, zoals het frequent baggeren en dichten van oeverholen, is het noodzakelijk om de taluds opnieuw te profileren. Het talud is het schuine gedeelte van de beek. Hiermee wordt de stabiliteit van de oever verbeterd en zo ook de veiligheid.

Dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen: “Doel van het project is het garanderen van de gewenste waterdoorvoer en het handhaven van een veilige werksituatie. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit staat hoog op de agenda.”

De mate van stroming is hierbij erg belangrijk, net als het remmen van temperatuurstijgingen met schaduw en het optimaliseren van het zuurstofgehalte in het water. Zo wordt algen-/plantengroei tegengegaan. Hierdoor verzekeren we de juiste water aan en -afvoer en verbeteren we de waterkwaliteit.

Vergroten wateraanvoer Peelkanalen

De laatste jaren is er in de Peelregio niet genoeg water, voornamelijk tijdens droge zomerperiodes. Maart 2021 tekenden bestuurders van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg daarom het Waterakkoord en onderliggende Samenwerkingsovereenkomst voor het vergroten van de wateraanvoer voor de Peelregio, inclusief aangrenzende N2000-gebieden Deurnsche Peel en Mariapeel. Dit leidde uiteindelijk tot de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart-Peelkanalen’, een samenwerkingsprogramma tussen Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg.

Binnen deze overeenkomst zijn al een aantal projecten uitgevoerd en opgeleverd. Zo is eind 2022 het project ‘Groot Onderhoud Peelkanalen’ al uitgevoerd en opgeleverd en is recent het werk aan alle kunstwerken binnen project ‘Kunstwerken Peelkanalen’ afgerond. Een kunstwerk is een civieltechnisch object voor de infrastructuur van het watersysteem. Met de laatste werkzaamheden aan het Peelkanaal kan de waterverdeling in het gebied verder geoptimaliseerd worden en voldoet het beekprofiel aan de hydraulische eisen. De geplande hogere wateraanvoer kan zo via de verschillende inlaatpunten straks goed zijn weg vinden.

Meer informatie

Actuele informatie over het project Robuust Peelkanaal is te vinden op de projectpagina via de website van Waterschap Limburg. Informatie over project Peelkanalen is te vinden op de projectpagina van project Peelkanalen.