Waterschap doet aangifte wegens bedreiging medewerkers

Gepubliceerd op 27 mei 2024

Waterschap Limburg gaat aangifte doen van bedreiging tegen drie medewerkers en een bestuurslid. De bedreigingen vonden afgelopen week plaats. Het gaat om vier gevallen die los staan van elkaar.

‘Wij snappen dat de aanhoudende regen en de daarmee gepaard gaande overlast in bepaalde gevallen tot frustraties kan leiden, maar we accepteren het niet als daarbij grenzen worden overschreden en er bedreigingen in welke vorm dan ook geuit worden richting medewerkers of bestuurders’, aldus dijkgraaf Saskia Borgers.

In drie gevallen zijn er verbale dreigementen geuit, een keer is er ook een vorm van geweld gebruikt.

Waterschap Limburg is al een maand in de weer om de gevolgen van de aanhoudende regen in Limburg op te vangen. Daarbij heeft het waterschap de taak om tot een bepaald niveau bescherming te bieden, bijvoorbeeld door waterkeringen aan te leggen en maatregelen te nemen waardoor eventuele wateroverlast vermindert of voorkomen wordt. Medewerkers van het waterschap bekijken bij het prioriteren van de afhandeling van meldingen eerst of het waterprobleem zorgt voor een beschermingskwestie. Als dat niet het geval is, worden meldingen beoordeeld en afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Dringende meldingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week gedaan worden via de meldkamer water op het telefoonnummer 0800 - 03 41. Andere vragen en meldingen kunnen gedaan worden via het meldingenformulier op de website van Waterschap Limburg. Bij acuut gevaar kan  gewoon 112 worden gebeld.