Samenwerken aan droge voeten: uitvoering Hegge


Woensdag 6 maart waren de wethouder van gemeente Beekdaelen Jan Hermans en waterschap bestuurder Josette Van Wersch aanwezig bij de uitvoeringswerkzaamheden in Hegge. De aanleiding voor dit project ligt in de herhaalde wateroverlast die in het verleden heeft plaatsgevonden. Waterschap Limburg, gemeente Beekdaelen en de lokale omgeving werken vanuit het programma Water in Balans aan een oplossing.

Verschillende maatregelen worden genomen, waaronder de aanleg van een regenwaterbuffer en het optimaliseren van bestaande waterinfrastructuur. Het water van de buffer wordt via een ondergrondse leegloopleiding naar de bermsloot van de A76 geleid. Deze maatregelen zullen de wateroverlast aanzienlijk verminderen en de veiligheid van de woningen in Hegge vergroten.

Met genoegen melden wij dat de uitvoering van de werkzaamheden volgens planning verloopt, waarbij we streven naar minimale overlast voor de omgeving.

Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg: ‘’De inzet en toewijding van alle betrokkenen zijn bewonderenswaardig. Het is inspirerend om te zien hoe we gezamenlijk werken aan een oplossing voor de wateroverlast.’’

Namens het gehele projectteam willen wij alle betrokkenen danken voor hun begrip en medewerking tijdens deze fase van het project. Samen streven we naar een veiligere en drogere toekomst voor Hegge.

Water in Balans

Dit project maakt onderdeel uit van het programma ‘Water in Balans’. Het programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.

Meer weten? Volg het project op www.waterschaplimburg.nl/hegge

Uitvoering-HeggeUitvoering-Hegge (1)