Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg maakt uitbreiding Risk Factory naar voortgezet onderwijs mogelijk

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Vanuit het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is besloten 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de Risk Factory Limburg-Noord. Dit bedrag draagt bij aan de doorontwikkeling van de Risk Factory met de doelgroep middelbare scholieren. Voor WRL is deze uitbreiding naar het voortgezet onderwijs een mooie kans en logische stap in het streven om waterbewustzijn en waterweerbaarheid in Limburg te verhogen.

Het Programma WRL is een samenwerking van het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk. Het is na de extreme neerslag van de zomer van 2021 opgestart met als doel om de bewoners van Limburg in de toekomst beter te beschermen en voor te bereiden op extreme wateroverlast. De Risk Factory is een belevingscentrum waar bezoekers risicosituaties op het gebied van veiligheid en gezondheid beleven. In 2023 heeft de Risk Factory op initiatief van het Waterschap Limburg en door een financiële bijdrage van WRL het scenario ‘Waterveiligheid’ gerealiseerd. Sindsdien kunnen bezoekers ervaren wat mogelijke risico’s zijn bij wateroverlast en wat ze kunnen doen om zich beter voor te bereiden. Dat is belangrijk want door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, waardoor het risico op wateroverlast en overstromingen toeneemt. De uitbreiding van de Risk Factory naar het voortgezet onderwijs is een volgende stap in het verhogen van risicobewustzijn en weerbaarheid.

Vijfjarig jubileum Risk Factory

Vijf jaar geleden opende de Risk Factory Limburg-Noord haar deuren voor de eerste basisschoolleerlingen. Sindsdien hebben meer dan 12.500 leerlingen en senioren deelgenomen aan programma's over gezondheid en veiligheid, waar risico's worden ervaren en handelingsperspectief wordt geboden. De Risk Factory is een wetenschappelijk bewezen concept dat levensechte ervaringen biedt en daarmee de kijk op risico's verandert. De doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en senioren is cruciaal voor een effectieve aanpak van risicobewustzijn en weerbaarheid. Daarnaast opent het de weg naar bredere realisatie van waterbewustzijn en waterweerbaarheid in de hele regio.

Op 24 en 25 mei vinden in het kader van het eerste lustrum van de Risk Factory open dagen plaats. Aanmelden kan nog via de website van Risk Factory.