Nederlandse en Waalse overheden samen aan de slag in internationaal stroomgebied Geul


Op 14 mei tekenden Belgische overheden en het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) een intentieovereenkomst om internationaal samen te werken in het stroomgebied van de Geul in België. Het is uniek dat op deze manier door Nederland en België wordt samengewerkt om de wateropgave aan te pakken. De bedoeling is om samen een hydrologische studie uit te voeren en te komen tot maatregelen die de waterveiligheid in zowel het Belgische onderzoeksgebied als in de provincie Limburg verhogen.

Gedeputeerde Michael Theuns tekende de overeenkomst namens het programma WRL. WRL is een samenwerking van de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk. Theuns: “Ik ben trots dat het gelukt is om samen met België aan de slag te gaan met de aanpak van wateroverlast. Het is voor het eerst dat we op deze manier de handen ineen slaan over de grens heen.. Dat is nodig, want water houdt zich niet aan grenzen”.

Het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Geul ligt stroomafwaarts van de provincie Luik. Daardoor stroomt overtollig water vanuit België deels naar Nederland. Dat is ook gebeurd in juli 2021. Maatregelen die in België genomen worden om wateroverlast te verminderen, dragen bij aan het verminderen van wateroverlast in Limburg. Een grensoverschrijdende samenwerking is hier daarom uitermate belangrijk. De intentieovereenkomst die op 14 mei 2024 getekend is door de gemeenten Raeren, Plombières, Kelmis, Lontzen & Welkenraedt en programma WRL, is een eerste stap om tot een intensieve samenwerking te komen in het stroomgebied van de Geul in België.

Marie Stassen, burgemeester van de gemeente Plombières: “Dit is een belangrijke stap in het verhogen van de waterveiligheid in onze gemeenten.  Door samen te werken met WRL kunnen we aan beide kanten van de grens de slagkracht en efficiëntie verhogen bij het uitwerken van de maatregelen om onze bevolking nog beter te beschermen tegen mogelijke wateroverlast.”

Op 14 mei is tevens het startsein gegeven voor het opstellen van de uitvraag voor het hydrologisch onderzoek. Bij het verlenen van de opdracht voor dit onderzoek, wordt een definitieve samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierbij sluiten dan ook de Provincie Luik en SPW (Service Public Wallonië) aan. WRL neemt de kosten voor het onderzoek voor haar rekening. De Belgische partijen zullen zich inspannen om de maatregelen uit te voeren die uit deze studie volgen.

Verkenning stroomgebied Geul

Om te komen tot effectieve maatregelen om wateroverlast te verminderen, is het belangrijk om naar het hele stroomgebied te kijken, van bron tot monding. Het effect van de maatregelen in het Belgische deel van het stroomgebied van de Geul wordt meegenomen in de verkenning voor het hele stroomgebied. De voorbereidingen voor deze verkenning zijn momenteel in volle gang. Er zijn al verschillende deelonderzoeken gestart. Meerdere onderzoeken zijn nodig om tot een samenhangend pakket aan maatregelen te komen voor het hele stroomgebied.