Meldingen uit de omgeving in 2023

Gepubliceerd op 12 maart 2024

Wat voor meldingen komen er zoal bij ons binnen en wat doen wij als waterschap hiermee? Graag vertellen we u hier wat meer over aan de hand van de cijfers van 2023.

Als u een melding doet bij Waterschap Limburg via het formulier op de website, via het algemene mailadres of via de telefoon, komt die melding terecht bij het meldingenloket. Deze meldingen gaan over zaken waar wij als waterschap over gaan. Maar wat voor meldingen komen er zoal binnen en wat doen wij als waterschap hiermee? Graag vertellen we u hier wat meer over aan de hand van de cijfers van 2023.

Hoeveel meldingen kwamen binnen?

Het aantal meldingen dat is binnengekomen is in 2023 gestegen ten opzichte van 2022: van 1863 naar 2226. Een toename van 361 (+19%). Deze toename komt voor het groot deel door het zeer natte jaar. Dit uit zich in meer meldingen over peilbeheer. Ook de meldingen over de muskus- en beverratten - bevers zijn flink in aantal toegenomen.

Over heel Limburg bekeken, bestaat de top drie van categorieën met de meeste meldingen:

  1. Groenonderhoud (37%)
  2. Peilbeheer (14%)
  3. Muskus- en beverratten - bevers (11%)

Opvallend is dat de meeste meldingen gedaan zijn in noordelijk Limburg (Maasduinen, Maasplassen en Pelen). Maar dat is te verklaren doordat het noorden van Limburg meer overlast had van het vele water dan het midden en zuiden.

Wat doen we met de meldingen?

Zodra een melding binnen komt bij het meldingenloket, wordt deze geregistreerd en in de juiste categorie gezet. Daarna wordt gekeken bij welke collega de melding thuishoort. Het kan ook zijn dat een melding bij één van onze groenaannemers terecht komt. De persoon in kwestie onderzoekt de melding en zorgt voor de afhandeling. Hieronder valt ook de terugkoppeling naar de melder.

Een voorbeeld van een melding kan zijn dat iemand heeft gezien dat het water in een beek erg hoog staat en vermoedt dat er een beverdam zit. De beverspecialist gaat dan ter plekke de situatie bekijken. Indien nodig, neemt deze medewerker maatregelen.

Een ander voorbeeld is een melding over een gemaaide dijk. Mensen hebben hier vragen of klachten over. Dit kan zijn dat er maaisel is blijven liggen of dat in de ogen van de melder verkeerd is gemaaid. Ook dan bekijkt een inspecteur (in dit geval van de aannemer) de situatie ter plekke en indien nodig wordt actie ondernomen. Soms kan een melding ook per mail of telefonisch worden afgedaan. In sommige gevallen gaat een inspecteur ook bij de melder thuis langs.

Wilt u ook iets melden?

Ga dan naar www.waterschaplimburg.nl/melden en vul het formulier in. Omschrijf wat u wilt melden en geef zo duidelijk mogelijk de locatie aan. Wilt u spreken met de medewerker die uw melding behandelt, vink dit dan aan op het formulier. Dan nemen we contact met u op.

Plaatje meldingenloket
Omgevingsmeldingen 2023