Inwonersbijeenkomsten aanpak wateroverlast Beek, Neerbeek & Spaubeek


Waterschap Limburg onderzoekt samen met de gemeente Beek hoe de wateroverlast in en rondom Beek aangepakt kan worden. Daarom worden er twee inwonersavonden georganiseerd. Op dinsdag 23 april vindt er en avond plaats over Spaubeek. Op woensdag 24 april staat de informatieavond in het thema van Beek en Neerbeek.

Inwoners zijn vanaf 19:00 welkom in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 9 in Beek. We starten beide avonden om 19:15. Tijdens deze avond gaan we graag met inwoners in gesprek over ervaringen van eventuele wateroverlast en horen we graag welke ideeën er zijn om deze te voorkomen. Aanmelden kan via www.waterschaplimburg.nl/beek.

Aanleiding

Als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in het Limburgse landschap. Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart om samen met partners en betrokkenen wateroverlast te verminderen. Voor alle gebieden in Limburg heeft de provincie een norm vastgesteld waar ze aan moeten voldoen qua waterveiligheid. Op basis van deze norm heeft het waterschap alle Limburgse beken getoetst om te bezien of ze hoosbuien van toegestane categorieën goed genoeg aankunnen. Zo heeft het waterschap ook gekeken naar de stroomgebieden van de beken die in de gemeente Beek stromen.

Opgave

Uit de eerste berekeningen blijkt dat in en rondom Beek enkele knelpunten voorkomen, waar vaker wateroverlast optreedt dan volgens de norm toegestaan is. Daarom gaat het waterschap samen met de gemeente Beek aan de slag om het betreffende gebied meer waterrobuust te maken, zodat ook deze knelpunten voldoen aan de norm voor waterveiligheid. Dit gebeurt integraal, door het hele projectgebied onder de loep nemen: er wordt gekeken naar mogelijke maatregelen zowel in stedelijk als landelijk gebied. Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom zijn betrokkenen en geïnteresseerden van harte welkom om uw ideeën en ervaringen met ons te delen.

Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen met wateroverlast in het gebied Beek en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken. Op de projectwebsite staat een kaart waar overlast en ideeën met ons gedeeld kunnen worden. Wateroverlast verminderen doen we samen, dus doe mee!

Altijd in contact

Via de projectpagina: www.waterschaplimburg.nl/beek wordt de omgeving op de hoogte gehouden over het project. Op die pagina staat ook de aanmeldlink voor de informatieavond. Liever persoonlijk contact? Dat kan via onze omgevingsmanager Christel Aelen. Christel is bereikbaar via c.aelen@waterschaplimburg.nl.