Inloopbijeenkomst Aanpak wateroverlast Voerendaal


Op maandag 11 maart organiseert Waterschap Limburg samen met de gemeente Voerendaal een inloopbijeenkomst. Inwoners zijn tussen 16:00 en 19:30 welkom om vragen te stellen over de Kansenkaart met maatregelen. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal).

Wat ging vooraf

Sinds de zomer van 2023 werken de gemeente en het waterschap samen om de kans op wateroverlast in het gebied te verminderen. In juli was er een eerste inwonersbijeenkomst, en in september een bijeenkomst voor grondeigenaren binnen het projectgebied. Daarna zijn er tientallen gesprekken gevoerd aan de keukentafel met inwoners en grondeigenaren over de ervaren problemen en de mogelijke oplossingen.

Kansenkaart

Aan de hand van de opgehaalde informatie hebben wij alles vertaald naar een Kansenkaart. Op deze Kansenkaart staan mogelijke maatregelen die de kans op wateroverlast verkleinen.

Op de kaart staat een grote hoeveelheid maatregelen, of deze maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden hangt nog af van meerdere zaken. Denk aan medewerking van de grondeigenaar, regels rondom natuur en milieu en benodigde vergunningen.

Forse opgave

De opgave om het bebouwde gebied van Voerendaal aan het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast te laten voldoen is ontzettend groot. Dat komt onder meer doordat de doorvoercapaciteit door stedelijk gebied van Voerendaal beperkt is ten opzichte van de grote hoeveelheid water dat van op hoger gelegen gronden valt en tot afvoer komt.

De uitdaging is om regenwater beter vast te houden daar waar het valt, het vervolgens te bufferen zodat niet alles in één keer tot afvoer komt en tot een (te) forse afvoerpiek leidt, en vervolgens het af te voeren via routes die de waterhoeveelheden zo goed mogelijk aan kunnen.

Kom langs wanneer het u past

Tijdens de inloopbijeenkomst bent u welkom op een tijdstip dat het u past, dus ergens tussen 16.00 en 19.30 uur. Het projectteam van de gemeente en het waterschap staat voor u klaar om de Kansenkaart toe te lichten, maar ook om te luisteren of u nog aanvullende ideeën en tips heeft rondom het oplossen van de wateroverlast in het gebied. Aanmelden kan via deze pagina.

Meer informatie

Meer informatie over het project en hoe je mee kunt denken staat op www.waterschaplimburg.nl/voerendaal. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de informatieavond.

Aanmelden voor het bewonerspanel kan via www.uwmeningtelt.nu/voerendaal. Dan krijgt u regelmatig een vragenlijst toegestuurd waarbij u ons feedback kunt geven over het project.

Graag tot ziens op 11 maart!