Herstelwerkzaamheden aan persleiding in Schinnen afgerond

Laatst gepubliceerd op 30 april 2024 (om 16:44)

Op 4 april is in een rioolpersleiding in de buurt van Schinnen een breuk ontstaan. Inmiddels is de rioolpersleiding gerepareerd en werkt alles weer naar behoren.

Update 30-4-2024 13:00 –Herstelwerkzaamheden aan persleiding in Schinnen afgerond

We hebben gisteren de herstelwerkzaamheden aan de persleiding in Schinnen succesvol  afgerond. Alle gemalen - Spaubeek, Geleen, Munstergeleen en Sweikhuizen, Puth - hebben we in werking gezet en het vervoer per vrachtauto is gestopt. Het rioolwater wordt nu weer op reguliere wijze getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoensbroek.

NEW - social formats Corporate

Herstel van het gebied

Hoewel de persleiding volledig functioneert, hebben we nog tijd nodig voor verdere afwerking en het herstel van het gebied. Daarnaast vinden er in samenspraak met de gemeenten reinigingswerkzaamheden plaats bij verschillende rioolputten en -buffers. Dit kan op enkele plekken voor enige overlast zorgen.

Waterkwaliteit stabiel maar waarschuwingen blijven van kracht

We blijven de komende dagen de waterkwaliteit van de Geleenbeek monitoren. Op dit moment is de kwaliteit stabiel, maar het kan even duren voordat deze volledig hersteld is. Daarom blijven de waarschuwingen van kracht. We verzoeken nogmaals om niet in de buurt van het water te komen en honden niet uit te laten of te laten zwemmen in de Geleenbeek. De waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek blijven dus geldig.

Update 29-4-2024 10:45 – Inkijkje werkzaamheden

Afgelopen week(end) hebben onze collega's samen met de aannemer hard gewerkt aan het repareren van de rioolpersleiding in Schinnen. Hier een inkijkje in onze werkzaamheden. We streven ernaar snel duidelijkheid te geven over wanneer de gemalen en de rioolpersleiding weer operationeel zullen zijn.

dji_0942
Werkzaamheden Schinnen

Update 24-4-2024 14:00 – Bemaling is gestart om het water weg te pompen

Vorige week hebben we gewerkt aan het gereedmaken van de ondergrond voor herstel, wat betekent dat we deze week zijn gestart met de bemaling om een goede werkplek te maken. Bemaling is nodig om het water weg te pompen. Tegelijkertijd blijven we het rioolwater afvoeren bij vijf verschillende gemalen via vrachtwagens. Dit zal doorgaan totdat de gemalen weer operationeel zijn. We begrijpen dat dit tot overlast kan leiden en hopen op begrip in deze situatie van overmacht.

Alle benodigde reparatiematerialen, zoals buizen en koppelstukken, zijn geleverd en op de locatie aanwezig. Zodra de werkplek gereed is, kunnen we dus direct aan de slag met het repareren van de leiding. Met wat we nu zien, houden we nog altijd rekening met mogelijke vertraging door onvoorziene omstandigheden onder meer door de complexiteit van het gebied.

bouwfoto

Waterkwaliteit stabiel maar waarschuwingen blijven van kracht

De waterkwaliteit van de Geleenbeek wordt continu gemonitord door ons en is op dit moment stabiel. Waarschuwingen om niet in de buurt van het water te komen en honden niet uit te laten of zwemmen in de Geleenbeek blijven van kracht. Ook de waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek zijn nog steeds geldig.

Update 17-04-2024 16:00 - Reparatie leidingbreuk

De reparatie van de kapotte rioolpersleiding bij Schinnen vordert minder snel dan gehoopt. De ondergrond in het gebied is bijzonder drassig, er is sprake van drijfzand en er zijn verschillende (ondergrondse) waterstromen. Deze complexe omstandigheden vertragen de werkzaamheden. Het terrein moet eerst worden gestabiliseerd, om veilig te kunnen werken. Dat doen we onder meer door damwanden te plaatsen. Daarmee zijn we gisteren gestart. Op die manier maken we een bouwkuip. Als de bouwkuip klaar is, halen we met pompen het water uit de kuip. Daarna kunnen we starten met de herstelwerkzaamheden.

Schinnen 17-4 I

De levering van materialen, zoals de buizen en de koppelstukken, ligt op schema. We verwachten in de loop van volgende week de leidingdelen te gaan leggen, zodat we er naar streven om aan het einde van volgende week (rondom Koningsdag) de rioolpersleiding weer in bedrijf kunnen nemen. We werken aan een voorspoedig herstel, maar houden ook rekening met verdere uitloop door onvoorziene omstandigheden.

Afvalwater afvoeren met vrachtwagens

Ondertussen blijven we het rioolwater bij vijf verschillende gemalen via vrachtwagens afvoeren. Als er veel regen valt en er veel afvalwater naar het gemaal stroomt, loopt het opvangbekken van het gemaal over. Daardoor is er achter het gemaal in Geleen zichtbare verontreiniging, zoals wc-papier, te zien in de Geleenbeek. Dat zien we in de omgeving van de andere gemalen niet, maar bij een flinke regenbui zou ook hier een zogenaamde overstort kunnen plaatsvinden.

De waterkwaliteit van de Geleenbeek wordt continu gemonitord door ons en is op dit moment acceptabel voor een dergelijke situatie. Het vervoer van het rioolwater per vrachtwagen gaat door tot de gemalen weer in werking zijn. We vinden het vervelend dat er mogelijk overlast optreedt door deze vrachtbewegingen en hopen op begrip hiervoor in deze situatie van overmacht.

Schinnen 17-4 II

De waterkwaliteit van de Geleenbeek wordt continu gemonitord door Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en is op dit moment acceptabel voor een dergelijke situatie. Het vervoer van het rioolwater per vrachtwagen gaat door tot de gemalen weer in werking zijn. We vinden het vervelend dat er mogelijk overlast optreedt door deze vrachtbewegingen en hopen op begrip hiervoor in deze situatie van overmacht.

Blijf weg bij de Geleenbeek

Onze waarschuwingen om niet in contact te komen met het water uit de Geleenbeek blijven van kracht en de geplaatste waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek zijn nog steeds geldig. Kom niet in de buurt van het water en laat honden niet uit bij de Geleenbeek of zwemmen in het water.

Update 10-04-2024 13:30 - Werkzaamheden rioolbreuk

We zijn in afwachting van de bestelde materialen voor de reparatie van de rioolpersleiding. Volgens de meest recente informatie verwachten we volgende week de buizen en de koppelstukken. Daarna kunnen we starten met de reparatie. Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Zo plaatsen we bekistingsplaten in de grond zodat de reparatie veilig kan plaatsvinden. Het is vooral van belang dat we zorgen voor een stabiele ondergrond. Daar waar de breuk is ontstaan is er namelijk sprake van een bijzonder drassig gebied. Dat betekent ook dat we rekening moeten houden met verschillende scenario’s voor de uiteindelijke reparatie.

Omdat de persleiding dus nog buiten gebruik is, blijven we het afvalwater per vrachtwater vervoeren van de stilgelegde gemalen naar onze rioolzuiveringen. Dit kan helaas leiden tot enige overlast.

Toch kan er afvalwater vanuit de gemalen naar de Geleenbeek stromen als er veel aanvoer van afvalwater is bij de gemalen. Uit metingen blijkt tot nu tot dat we de impact op de natuur laag kunnen houden.

Desondanks blijven onze waarschuwingen voor de Geleenbeek van kracht en zijn de geplaatste waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek nog steeds geldig. Het is belangrijk dat je niet in de buurt kom van het water en dat honden niet uitgelaten worden bij de Geleenbeek of zwemmen in het water.

Werkzaamheden bij rioolbreuk
Werkzaamheden bij rioolbreuk
Vrachtwagens vervoeren afvalwater
Vrachtwagens vervoeren afvalwater

Update 09-04-2024 18.35 - Bezig met voorbereidende werkzaamheden

We zijn nog volop bezig met de werkzaamheden aan de breuk in de rioolleiding in Schinnen die afgelopen week is ontstaan. Op dit moment zijn beide zijden van de rioolbuizen vrijgemaakt en zijn er rijplaten geplaatst om het terrein toegankelijk te maken voor zwaarder materieel. Momenteel zijn onze machines druk bezig met voorbereidende werkzaamheden.

We verwachten dat woensdag de nieuwe rioolbuizen uit Polen aankomen en dat de koppelingen uit Italië op vrijdag zullen arriveren. Op zaterdag zullen we starten met de finale werkzaamheden. We vragen vriendelijk om weg te blijven uit het werkgebied bij Schinnen zodat onze mensen hun werk ongestoord kunnen doen en omdat het terrein betreden gevaar kan zijn voor jezelf.

Je mag in de wandelgebieden rondom de Geleenbeek komen, maar blijf uit de buurt van het water. Daarnaast is ons advies om geen honden uit te laten en/of te laten zwemmen in het gebied.

Rioolbuis vrijgemaakt

Rioolbuis vrijgemaakt

Rijplaten geplaatst

Rijplaten geplaatst

Update 08-04-2024 13:00 - Pompen voor beluchting

Deskundigen op het gebied van waterkwaliteit hebben de afgelopen dagen een meetprogramma uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om een inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en om de mogelijke effecten ervan te onderzoeken, waarbij indien nodig maatregelen worden genomen.

Bij de Poolmolen is het zuurstofgehalte gedaald. We plaatsen daar een extra pomp, zoals we vóór het weekend al hebben gedaan bij de Ophovenermolen. Deze beluchtingspomp voegt extra zuurstof toe aan het water, wat het ecologisch herstel van het watersysteem bevordert.

Afgelopen weekend hebben vrachtwagens continu gereden om rioolwater af te voeren. Ongeveer 11 vrachtwagens werken dag en nacht om zoveel mogelijk afvalwater uit de gemalen te verwijderen.

Herstelwerkzaamheden

Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zodat zodra de buizen arriveren, deze direct kunnen worden geplaatst. De benodigde koppelstukken zijn ook besteld en van essentieel belang voor het afronden van de herstelwerkzaamheden. Hierdoor zal het herstel nog enkele dagen in beslag nemen.
Rioolbreuk 8-4 (1)

Buisdelen bij het werkterrein

Blijf weg bij de Geleenbeek

Het advies is nog steeds: blijf weg bij de Geleenbeek en het werkterrein. Je mag komen in de wandelgebieden rondom de Geleenbeek, maar blijf weg bij het water.

Update 05-04-2024 14:00 - Voortgang herstelwerkzaamheden Geleenbeek

De afgelopen dagen heeft onze aannemer, Heijmans, hard gewerkt om de werkplek gereed te maken. Ondanks de uitdagingen van een drassig en moeilijk begaanbaar gebied, hebben zij voortgang geboekt. Allereerst is de buis vrij gegraven en uit de Geleenbeek gehaald. Waterschapsbedrijf Limburg heeft bekeken wat er nodig is om het probleem op te lossen. De benodigde buisdelen zijn besteld en komen nu vanuit Polen naar Nederland. Zodra deze buisdelen bij ons zijn, zullen we onmiddellijk overgaan tot het herstellen van de breuk.

Bij de Ophovenermolen staat een pomp voor beluchting van het water. Door beluchting toe te passen zorg je ervoor dat er extra zuurstof in het water komt. Dit komt het ecologisch herstel van het watersysteem ten goede.

Rioolbreuk 5-4 (4)

Pomp geplaatst bij Ophovenermolen

Overlast voor de omgeving

Voor de omgeving kan er de komende dagen nog enige overlast zijn. Er zullen vrachtwagens actief zijn om het rioolwater af te voeren en rondom het werkterrein zullen machines bezig zijn met diverse werkzaamheden. Nabij de beek kan er mogelijk geuroverlast optreden en kan er vuil liggen. We verontschuldigen ons voor het ongemak.

Blijf weg bij de beek

Een dringende oproep aan iedereen: blijf weg bij de Geleenbeek en het werkterrein. Met het mooie weer in het vooruitzicht dit weekend, vragen we u vriendelijk om onze mensen hun werk ongestoord te laten uitvoeren en het werkterrein niet te betreden, aangezien dit ook gevaarlijk kan zijn voor jezelf. Rondom de Geleenbeek bij bekende wandelgebieden hebben we ook vanmiddag waarschuwingsborden geplaatst.

Rioolbreuk 5-4 waarschuwingsborden (5)

Rioolbreuk 5-4 waarschuwingsborden (1)

Waarschuwingsborden nabij Geleenbeek

Update 04-04-2024 13:00 - Herstel en waterkwaliteitsbewaking heeft prioriteit

Bewoners, wandelaars en recreanten rondom de Geleenbeek kunnen de komende dagen nog last hebben van de gevolgen van de breuk van de rioolleiding in Schinnen. Dit kan zich uiten in stankoverlast. Ook kan vuil in de beek zichtbaar zijn, afkomstig uit overstorten van de gemalen en (graaf)werkzaamheden in de omgeving. Ons advies is nog altijd om weg te blijven bij de Geleenbeek stroomafwaarts vanaf kasteel Terborgh bij Schinnen.

De regen verdunt het rioolwater en dat is in principe gunstig. Door de regenval van vandaag is er meer rioolwater vanuit de overstort in de Geleenbeek terechtgekomen, maar is het wel verder verdund. Droog weer heeft echter ook een voordeel; voor het afvoeren van rioolwater via de vrachtwagens. We voeren 24/7 zoveel mogelijk afvalwater met tankwagens uit de gemalen af, maar kunnen daarmee niet voorkomen dat er, tijdens hevige regenbuien, via overstorten afvalwater in de beek terechtkomt.

We houden de waterkwaliteit van de Geleenbeek nauwlettend in de gaten. We stellen alles in het werk om de schade voor de natuur waar mogelijk te beperken. We doen er alles aan om de leiding zo snel mogelijk te herstellen.

Rioolbreuk

Update 03-04-2024 17:00 - Samen met aannemer bezig op locatie

Samen met de aannemer zijn we op locatie aanwezig en worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment is de persleiding vrijgegraven en zijn de voorbereidingen voor verdere stappen in volle gang. Ook voeren we extra metingen uit om de waterkwaliteit van de Geleenbeek te controleren.

Het advies is om niet met je hond in de uitlaatgebieden te lopen. En om weg te blijven van de visvijvers in de buurt van de Geleenbeek.

Komende nacht gaan we door

Ook vannacht gaan we door met het inzetten van vrachtwagens om het rioolwater af te voeren. In totaal gaat het om zeven vrachtwagens, elk met een capaciteit van 30 kuub per vrachtwagen.

Update 03-04-2024 14:55 – We nemen maatregelen om lozingen van rioolwater op Geleenbeek te beperken

We hebben de rioolgemalen in Geleen, Munstergeleen, Puth, Spaubeek en Sweikhuizen stopgezet. Dit doen we zodat er geen nieuw rioolwater in de beschadigde leiding komt. Het rioolwater uit de stilgelegde gemalen wordt met tankwagens afgevoerd naar onze andere rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ondanks deze maatregelen kunnen we helaas niet voorkomen dat er toch nog via overstorten rioolwater in de Geleenbeek stroomt, ook in verband met verwachte neerslag. Een voordeel van de neerslag is wel dat het verontreinigde water hierdoor wordt verdund.

Blijf weg van de Geleenbeek vanwege overstorten

De overstorten kunnen stroomafwaarts, vanaf kasteel Terborgh, zorgen voor mogelijk vissterfte en geuroverlast. Nogmaals de dringende oproep aan wandelaars en recreanten om weg te blijven van de Geleenbeek. Ook wordt streng afgeraden om honden uit te laten en/of te laten zwemmen in dit gebied.

We werken op locatie aan een oplossing van de situatie.

Melden van dode vissen

Ruim dode vissen niet zelf op, maar laat deze liggen. Meld dit wel direct via ons meldingenformulier.

Leidingbreuk Geleenbeek

04-04-2024 11:30 - Blijf weg van de Geleenbeek

Hoeveel rioolwater er in de Geleenbeek terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Desondanks doet Waterschap Limburg de dringende oproep aan wandelaars en recreanten om weg te blijven van de Geleenbeek. Ook wordt stellig afgeraden om honden te laten zwemmen in de Geleenbeek tussen Schinnen en de monding van de Geleenbeek in de Maas bij Stevensweert.

In de buurt van de Geleenbeek tussen Schinnen en Geleen (en mogelijk ook nog stroomafwaarts) kan er ook sprake zijn van geuroverlast.

We werken aan een oplossing

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft een aantal gemalen in de buurt van de lekkage uitgezet waardoor er geen afvalwater meer stroomt naar het gebied waar de breuk zit. Het afvalwater wordt nu opgevangen bij deze gemalen en daarna zoveel mogelijk in vrachtwagens gepompt en afgevoerd.

De breuk is ontstaan door afkalving van de oever van de Geleenbeek, waardoor de leiding is verschoven en geknikt. De eerste prioriteit is nu om de schade en overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

Waterschapsbedrijf Limburg zorgt met zeventien rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Waterschap Limburg is de beheerder van de Geleenbeek. We werken nauw samen om deze calamiteit zo snel mogelijk op te lossen.

Vragen of meldingen?

Heeft u vragen of meldingen? Neem contact met ons op via het meldingenformulier.

Meest actuele informatie

Eventuele updates worden aan dit bericht toegevoegd.


Heeft u een vraag of een melding?