Dagelijks bestuur Waterschap bezoekt breuklocatie

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de locatie in Schinnen waar in april een rioolpersleiding brak. De leiding is inmiddels hersteld en weer in gebruik genomen. De recente waarschuwingen met betrekking tot de waterkwaliteit in de Geleenbeek zijn ingetrokken. Desondanks blijft er een risico op gezondheidsproblemen bij mens en dier als er gezwommen wordt in de Geleenbeek omdat het water in deze beek hiervoor niet schoon genoeg is.

Op 2 april jl. bleek dat een rioolpersleiding, die afvalwater pompt naar de zuivering in Hoensbroek, ter hoogte van Schinnen was gaan schuiven richting de parallel aan de leiding lopende Geleenbeek. Daardoor waren twee rioolbuizen uit elkaar geschoven en was rioolwater in de Geleenbeek terechtgekomen. Tijdens het werkbezoek van het dagelijks bestuur van het waterschap onder leiding van dijkgraaf Saskia Borgers is uitgebreid stilgestaan bij de moeilijkheden die de reparatie van de rioolpersleiding met zich meebracht.

Levertijd

Zo was de plaats van de breuk moeilijk bereikbaar en is er met behulp van rijplaten een tijdelijke weg aangelegd. Ook bleek dat nieuwe met glasvezel versterkte kunststof-rioolbuizen besteld moesten worden in Polen.  ,,Gelukkig was de leverancier bereid om ons de buizen te leveren die eigenlijk bedoeld waren voor een andere klant, waardoor we daar geen levertijd op hadden,” zei projectleider Mark Weijers van Waterschapsbedrijf Limburg, dat deze rioolleiding beheert.

DB Schinnen Afkalving

Tijdens de werkzaamheden bleek dat grondwater onder de breuklocatie omhoog kwam (dit heet ‘spanningswater’) als er werd gegraven in het gebied. Daarom moesten rond de breuklocatie damwanden worden gezet en werd het grondwater voortdurend weggepompt tijdens het werk dat op een gegeven moment zelfs in twee-ploegendienst werd uitgevoerd.

Damwanden blijven zitten

Sinds begin mei is de rioolpersleiding weer in gebruik genomen en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het gebied. De damwanden die geslagen zijn, blijven in de grond zitten zodat de kans op hernieuwd verschuiven van de leiding nihil is.

DB Schinnen afwerking

Ondertussen is projectleider Tom Spee van Waterschap Limburg in de weer met een plan om de oever van de Geleenbeek tussen Schinnen en Spaubeek te versterken zodat er in de toekomst zo min mogelijk kans is dat die oever afkalft en ook op andere plekken voor problemen kan zorgen. In de loop van dit jaar, is het streven, wordt hier meer over bekend.