Dag van de Privacy: In gesprek met onze privacy officers


Zondag 28 januari is het ‘Dag van de Privacy’. Een mooi moment om stil te staan bij het werk van onze privacy officers. Zij spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de naleving van de privacywetgeving. Wij gingen in gesprek met onze twee privacy-toppers, namelijk Yvonne Eggels en Angel Wolfs.

"Gelukkig zien we een verschuiving in het bewustzijn rondom privacy"

Hoe zorgt Waterschap Limburg ervoor dat persoonsgegevens goed worden beschermd?

Angel: “Onze aanpak is proactief. Privacy en informatieveiligheid (security) hebben meerdere raakvlakken. We werken dan ook intensief samen met de adviseur informatieveiligheid en de CISO (Chief Information Security Officer). Verder zetten we sterk in op bewustmaking onder onze medewerkers met programma’s en cursussen, zoals Awaretrain.”

Yvonne: “Het beschermen van persoonsgegevens is in de loop der jaren steeds meer gereguleerd. Dit geeft ons, als privacy officers, meer handvatten. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt daarbij de nadruk op het afwegen van risico’s. Maatregelen die we binnen het waterschap doorvoeren, worden dan ook op basis van het risico geprioriteerd.

Daarnaast vinden er met regelmaat audits plaats. Op die manier wordt onder andere getoetst of aan bepaalde eisen en normen wordt voldaan.”

Wat betekent privacy voor jullie?

Angel en Yvonne: “Bescherming van persoonsgegevens, zodat daarvan geen misbruik kan worden gemaakt. Elke persoon heeft het recht om zelf te bepalen wanneer en hoe zijn of haar gegevens aan andere beschikbaar worden gesteld. Iedereen heeft recht op privacy en men hoeft er niets voor te doen om het te krijgen.”

Hoe blijven jullie up-to-date over de laatste trends in de markt?

Angel en Yvonne: “We houden onze kennis actueel door het volgen van opleidingen, deelname aan cursussen, webinars en landelijke overleggen. Het delen van kennis met de adviseur Informatieveiligheid en de CISO is ook erg belangrijk."

Hoe zorgen we ervoor dat collega’s goed omgaan met hun privacy en die van de omgeving?

Angel: “Het creëren van bewustwording en gedragsverandering op het gebied van privacy en informatieveiligheid, doen wij onder andere door het doorlopend aanbieden van verplichte online trainingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy.”

Yvonne: “Het gaat erom dat elke medewerker bewust wordt van het belang van privacy in zijn of haar specifieke werkveld. Elk cluster heeft zijn eigen operationele privacy officer / security officer. Deze medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over privacy en informatieveiligheid van het betreffende cluster. Daarnaast zijn zij de ogen en oren van dat cluster. Ze adviseren hun collega’s en, als dat nodig is, bevragen of informeren de privacy officers.

Gelukkig zien we een verschuiving in het bewustzijn rondom privacy, zowel binnen onze organisatie als in de samenleving.”

Hebben jullie nog tips en tricks die jullie met ons willen delen?

Angel: "Ons motto? Keep calm and call your privacy officers!”

Ook werken bij het waterschap?

Bekijk onze vacatures en word onze nieuwe collega!