Webinar: Onderzoek Deltares, naar de werking van beken en rivieren bij extreme regenval


Helibeeld-watercrisis-2021-Meerssen

Kennisinstituut Deltares presenteert 26 januari in een webinar de resultaten van de watersysteemanalyse voor de Geul, Geleenbeek en Roer. Dit webinar kan live gevolgd en achteraf bekeken worden.

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige wateroverlast. Deze hoogwatercrisis riep veel vragen op. Waterschap Limburg en de Provincie Limburg hebben het Kennisinstituut Deltares de opdracht gegeven voor een feitelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is in mei 2022 afgerond en was gericht op vier overstromingsgebieden. De resultaten zijn te vinden op:

Resultaten onderzoek

De tweede fase van het onderzoek is net afgerond. Hierin is onderzoek gedaan naar de stroomgebieden van de Geul, Geleenbeek en Roer. Ook is gekeken welke mogelijke typen maatregelen er zijn om wateroverlast te beperken. De onderzoeken bieden de basis voor de aanpak voor de komende periode.

Wanneer en hoe laat?

Op donderdag 26 januari van 11.00 tot 12.30 uur presenteert Deltares de onderzoeksresultaten tijdens een webinar. Het webinar is live te volgen via een laptop, smartphone of pc en er kunnen vragen gesteld worden in de chat.

Aanmelden webinar

Aanmelden kan door te klikken via de onderstaande link. Je ontvangt per e-mail een bevestiging en een link om in te loggen.

Aanmelden webinar

Terugkijken

Op een later moment kun je het webinar terugkijken via de website van Waterschap Limburg en de Provincie Limburg. Ook vind je hier een aantal vragen en antwoorden over dit onderzoek, het volledige rapport en alle deelrapporten.


Webinar: Onderzoek Deltares, naar de werking van beken en rivieren bij extreme regenval