Waterschapsverkiezingen 2023 – Onderzoek kandidatenlijsten


De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Limburg doet met bijgevoegd proces-verbaal verslag van de niet openbare zitting van het centraal stembureau van 31 januari 2023.

In deze zitting is een besluit genomen over het onderzoek naar de kandidatenlijsten voor de verkiezing van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg.

Geconstateerde verzuimen kunnen door de inleveraar van de kandidatenlijsten of door de op de kandidaten lijst vermelde vervangers worden hersteld tot 2 februari 17.00 uur.

Roermond, 31 januari 2023