Waterschap start maaiseizoen 2023

Gepubliceerd op 15 mei 2023

Deze week gaat Waterschap Limburg weer aan de slag om de komende maanden dijken, beken en sloten te onderhouden. Het voorkomen van wateroverlast en zorgen voor waterveiligheid staan hierbij voorop. Ook wordt rekening gehouden met flora en fauna. Bij de start van het maaiseizoen hoort de presentatie van onze nieuwe maaikalender. Op deze digitale planning geven we aan waar, wanneer en met welke techniek we gaan maaien.

Limburg heeft zo’n 2700km beken, waarvan 280km natuurbeken, 195km dijken en 455 regenwaterbuffers. Het totale werkgebied is groter dan 2.000 km2. Dat is nogal wat. Daarbij is groenonderhoud zeker geen rechttoe rechtaan klus. Het maaien, een groot onderdeel van het groenonderhoud, wordt bijgehouden in de maaikalender.  Dat vraagt een uiterst flexibele instelling van alle betrokken medewerkers. ‘We proberen ons zoveel mogelijk aan deze maaiplanning te houden, maar door het weer moeten we hier soms van afwijken. Het maaien van de beek en de omgeving heeft namelijk invloed op de waterstand en uiteindelijk op de grondwaterstand,’ licht Chrit Wolfhagen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg toe. ‘Ook moeten we de maaiplanning soms aanpassen omdat er bijzondere dier- en plantensoorten in het gebied leven.’

Bewust maaien

De meeste mensen willen voor hun tuin een strak gazonnetje. Het waterschap maait bewust vaker maar een kant van de beek. Bij sommige beken, vooral in Zuid-Limburg, laten we een deel van de begroeiing staan, zodat dieren nog plek houden om beschutting te zoeken. Dit heet ‘gedifferentieerd’ maaien. Daarnaast is het laten staan van bloemen en kruiden naast de beek goed voor de insecten die daar leven. De zorg voor insecten is onder meer de reden waarom het maaisel niet altijd direct wordt afgevoerd. Ook houden we zo meer water vast voor drogere periodes.

Flora en fauna

Speciale aandacht binnen het groenonderhoud van het waterschap is er voor flora en fauna.  Het cluster Areaalbeheer, de afdeling binnen het waterschap waartoe het groenonderhoud behoort, heeft een uitgebreide systeem- en gebiedskennis. De aannemers die voor het Waterschap de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, De Jong Zuurmond voor Noord-Limburg en de firma Krinkels voor Midden- en Zuid-Limburg, vullen deze kennis dagelijks aan. Inmiddels beschikt het waterschap dan ook over waardevolle data, waardoor we steeds gerichter het onderhoud kunnen aanpassen aan de beste omstandigheden voor flora en fauna in ons gebied. Al blijft de natuur natuurlijk ook onvoorspelbaar. Dieren verplaatsen zich nu eenmaal en droogte of nattigheid hebben uiteraard ook hun invloed.

Dienstverlening

Het waterschap doet er alles aan om het water in Limburg in goede banen te leiden en waar mogelijk de maaiplanning te volgen. Maar het gaat om een omvangrijk gebied met continu veranderende weersomstandigheden. En waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. We vinden het belangrijk om schade die als gevolg van onze werkzaamheden ontstaat, te voorkomen of te beperken. Ook horen we graag hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Uw vraag, klacht of suggestie kunt u doorgeven via een meldingenformulier. Complimenten mag natuurlijk ook. Meer informatie: over beheer en onderhoud zie onze website.