Waterschap Limburg wil door met Patrick van der Broeck als dijkgraaf


Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg heeft Patrick van der Broeck voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf. Dit zal de tweede termijn worden als dijkgraaf. De herbenoeming wordt gedaan door de Kroon en geldt voor een periode van zes jaar.

In 2017 werd Patrick van der Broeck de eerste dijkgraaf van Waterschap Limburg. Dit waterschap kwam tot stand na de fusie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. Van der Broeck had daarvoor zijn bestuurlijke sporen verdiend als wethouder van Venray en gedeputeerde van de provincie Limburg.

Het Algemeen Bestuur laat in de voordracht weten dat Patrick van der Broeck in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een belangrijk boegbeeld van het Waterschap Limburg. Hij weet de belangen van het Waterschap Limburg zowel in Limburg, Nederland en in het buitenland op een eigen wijze te behartigen. Op het gebied van waterveiligheid, klimaatadaptatie, het watersysteem en zuivering zijn er voldoende uitdagingen die aandacht vragen de komende zes jaar. Het Algemeen Bestuur is er van overtuigd dat de opgaven in samenwerking met Patrick van der Broeck zorgvuldig en vertrouwd opgepakt kunnen worden.

Patrick van der Broeck is blij en dankbaar met het vertrouwen dat door het Algemeen bestuur is uitgesproken. “Ik heb er zin in om ook de komende zes jaar samen met het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de organisatie de uitdagingen die op ons pad liggen op te pakken.  De opgaven die op ons afkomen zijn groot en divers. Samenwerking is hierbij de sleutel. Niet alleen intern maar juist ook met inwoners en belangengroeperingen in Limburg. In mijn rol als dijkgraaf ben ik dan graag een verbindende factor voor alle partijen.”