Waterschap Limburg gaat baggeren in de Roer

Gepubliceerd op 12 oktober 2023

Waterschap Limburg start vrijdag 13 oktober met een baggerproject bij de Roer, tussen de Bisschop Lindanussingel en de ECI-centrale. Dit is nodig omdat de Roer zand meeneemt dat zich benedenstrooms in Roermond afzet. Dit belemmert de doorstroming van de Roer en de werking van de ECI-Centrale. Ook voorkomen we schade aan de in het voorjaar naar zee trekkende jonge zalmen. We dienen dus ook een ecologisch doel.

Om het zand weg te kunnen halen, wordt de Roer tussen de sluisdeuren en de waterkrachtcentrale drooggelegd. Aanwezige vissen worden afgevangen en elders uitgezet. Voor de drooglegging van een gedeelte van de Roer sluiten we de sluisdeuren ter hoogte van de Bisschop Lindanussingel. Het water zal worden omgeleid via de Hambeek. Vervolgens zullen we het slib gaan verwijderen uit de Roer.

Werkzaamheden

Vrijdag 13 oktober wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Daarna zal daadwerkelijk begonnen worden met het baggeren. De verwachte duur van de baggerwerkzaamheden is zes tot negen weken, afhankelijk van de weersomstandigheden en andere onvoorziene factoren. Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van enige geluids- en tijdelijke verkeershinder in de directe omgeving van de Roer. Het waterschap zal er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Baggeren Roer? Kijk dan op onze website: https://www.waterschaplimburg.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@7861/baggeren-roer/